KORONA: Folkehelseinstituttet (FHI) mener at et forbud mot fritidsreiser utenlands kan vurderes for norske borgere.

I sin anbefaling til regjeringen om reiserestriksjoner skriver FHI at Norge kan vurdere et forbud mot fritidsreiser utenlands for norske borgere.

«Smitterisikoen henger sammen med det totale antallet som reiser inn og ut av landet», står det i anbefalingen.

FHI skriver at UDs reiseråd om å unngå alle unødvendige reiser til alle land i stor grad har bidratt til at færre borgere reiser utenlands.

I sin anbefaling viser FHI til Belgia, som i en begrenset periode har bestemt at «ikke-essensielle reiser fra Belgia til utlandet er forbudt for personer som primært er bosatt i Belgia» – og at «ikke-essensielle reiser til Belgia er forbudt for personer som primært er bosatt i utlandet».

Her er det dog enkelte unntak fra forbudet, som blant annet forretningsreiser, medisinsk behandling og besøk av nærmeste familie.

(©NTB)