HAUGESUND: Lokale lag og foreninger har nå muligheten til å få økonomisk støtte.

For fjerde gang skal nemlig Haugesunds Avis sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB dele ut penger til lokalsamfunnet.

I år som i fjor venter 750.000 kroner i potten til dem ønsker å søke. Og ja, det kan absolutt lønne seg å sende oss en søknad.

I fjor ble potten fordelt på 13 lag og foreninger. Summene de fikk varierte fra 10.000 kroner til Buvik velforening på Avaldsnes til 160.000 kroner til Haugaland Motorklubb.

I Haugaland Cheerleadingklubb var de strålende fornøyde med de 120.000 kronene klubben fikk tildelt.

– Vi er i ekstase, sa leder Linda Furevik til Haugesunds Avis da vi kontaktet henne etter at vinnerne ble offentliggjort i 2022.

Furevik er fortsatt godt fornøyd når vi hører med henne igjen i dag. Hun forteller at pengestøtten har betydd mye for klubben.

– For oss betydde støtten fra Amedia at vi kunne investere i et helt nytt mattegolv av ekstra tjukk kvalitet til å legge på betonggolvet i det nye treningslokale vårt på Kvala. Kvaliteten er med på å forebygge skader hos utøverne ved turnøvelser og hopp. For en klubb som ikke får plass i kommunale lokaler er vi utrolig takknemlige for denne økonomiske hjelpen til nødvendig utstyr som er med på å heve nivået vårt, nå som vi har to lag med i eliten, forklarer Furevik.

Søknadsfrist 1. mars

Pengestøtten fra Haugesunds Avis inngår i en ordning som omfatter lokalaviser eid av Amedia-konsernet over hele landet.

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB gir avisene 25 millioner kroner til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Fra og med torsdag 12. januar er altså igjen mulig å søke etter midler. Det går an å søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

Det gis støtte til både pågående aktiviteter, prosjekter og helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Søknader kan bare leveres gjennom søknadsportalen på denne nettadressen:

amedia.no/soknad

Hvem kan søke?

Ansvarlig redaktør Einar Tho skal lede juryen som skal vurdere søknadene. Hvem han får med seg i juryen er ennå ikke bestemt.

– Hvem er det som kan søke om støtte?

– Lag og foreninger i kommunene Haugesunds Avis dekker, ikke privatpersoner. Pengene skal gå til aktiviteter og tiltak for barn og unge. Vi ønsker at pengene skal gå til tiltak som har verdi over tid, altså ikke til enkeltarrangementer. Formålsområdene er idrett og lek, nærmiljø og kulturarv, natur og friluftsliv, kunst og kultur, forklarer Tho.

På spørsmål om det er noe spesielt juryen ser etter når de vurderer søknadene, svarer jurylederen:

– Vi ser særlig etter tiltak som barn og unge kan ha glede og nytte av i flere år. Det er spesielt stas når økonomisk støtte fra oss hjelper og forsterker den frivillige innsatsen som allerede gjør mye godt i alle våre bygder og byer.

Søknadsfrist er 1. mars. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.