KARMØY: Før han selv går bort ønsker Sverre Solli å tilbringe sine siste dager i lag med sin kone på sykehjemmet på Vea.

Fire søknader har det blitt siden 2020.

Hadde håpet på et annet utfall

Det siste avslaget kom i posten på tirsdag. Karmøy kommune mener Sverre ikke er syk nok til å ha rett på sykehjemsplass.

NRK omtalte saken først.

– Forventet dere et annet svar?

– Ja, vi hadde et sterkt håp om at denne gangen skulle det gå bra. Siden statsforvalteren hadde gitt oss medhold i at Karmøy kommune hadde tolket den verdighetsgarantien feil, hadde vi tro på at det nå skulle gå veien. Men det gjorde det ikke, sier Sverres datter, Siv Eikemo.

Det var i en felles uttalelse til NRK statsforvalter Bent Høie og fylkeslege Janne Dahle-Melhus uttalte til NRK 27. januar at kommunens tolkning av samboergarantien var feil.

– Kommunen skal vurdere ønsket om å bo sammen med sin ektefelle som en del av helheten i hva som utgjør et forsvarlig tjenestenivå for den enkelte. Denne vurderingen er ikke avgrenset til å kun gjelde i de tilfellene begge har et individuelt behov for sykehjemsplass, og skal være del av hvordan kommunen tilrettelegger tjenestetilbudet til sine innbyggere, skrev Bent Høie og fylkeslege Janne Dahle-Melhus den gang.

Nå går det til Statsforvalteren

Men klagen måtte tilbake til behandling hos Karmøy kommune grunnet saksbehandlingsfeil hos Statsforvalteren.

«Da vi skulle starte vår klagebehandling av saken oppdaget vi at Karmøy kommune ikke hadde klagebehandlet denne. Vi beklager at vi ikke har oppdaget dette tidligere», sto det i brevet fra Statsforvalteren.

Derfor gikk klagen igjen til kommunen, som nå altså har gitt avslag på søknaden.

– Nå går det omsider videre til Statsforvalteren?

– Ja, nå går det automatisk til Statsforvalteren, sier Eikemo.

– Har dere fått en indikasjon på hvor lang tid det kan ta?

– Vi har erfart tidligere at det kan ta lang tid. Før har vi fått brev hvor det står at stor pågang ofte gjør at det kan ta lengre tid. Men denne gangen håper vi inderlig at det skal gå raskere. Jeg håper de ser at dette er en mann på snart 97 år. Og at tiden renner fort ut, sier Eikemo.

Fylkesmannen tok affære i 2013

NRK omtalte i sin sak også et brev fra Pasient- og brukerombudet i Rogaland, som beskriver en lignende sak fra en annen kommune i Rogaland i fra 2013. I den saken omgjorde daværende fylkesmann kommunens avslag om sykehjemsplass, slik at et eldre ektepar fikk bo sammen på sykehjem, ifølge NRK.

Vedtaket ble den gang basert på en helhetsvurdering både av den fysiske helsen og pasientens ønske om å bo sammen med kona.

– Jeg håper at det samme skjer her, sier Eikemo.

– Hvordan går det med din far nå?

– Han har nok gitt opp. Han sier det ikke nytter. Men jeg har aldeles ikke tenkt å gi opp. Nå skal vi først se hva Statsforvalteren sier, og om det blir avslag der møter vi opp personlig.

– Hvordan går det med din mor?

– Hver gang vi er innom sier hun at vi må få plass til far. Det er viktig for henne at han får plass nå mens de ennå lever. Hun er veldig klar på at pappa må komme og bo med henne.

– En hån mot min far

Eikemo mener avslaget fra Karmøy kommune er en hån mot Sverres ønsker.

– I avslaget står det også at Karmøy kommune vil legge til rette for tilbud om dagopphold på dagavdelingen ved Vea sykehjem. Dette synes jeg er et hån. Pappa har sagt for to år siden at han ikke orker å gå på dagavdelingen. De glemmer at han er snart 97 år. Han orker ikke å ha det presset på seg, sier hun, og legger til:

– Å komme seg opp om morgenen for å være sosial på dagtilbud. Uten å ha muligheten til å trekke seg tilbake på et rom. Det orker han ikke. Og det har vi sagt mange ganger. Så at de kommer med den beskjeden nå, synes jeg er en hån.

Kommunedirektør i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen, skrev i en tekstmelding til NRK at kommunen ikke kommer til å kommentere saken før Statsforvalteren har konkludert i saken. Hun sier det samme til Haugesunds Avis.