Fikk ikke gjennomslag hos Gjenopptakelseskommisjonen

Finn Kristian Halvorsen ble i mars 2006 dømt til 24 måneders fengsel, og har siden kjempet for sin uskyld. Nå har Gjenopptakelseskommisjonen bestemt at saken ikke skal tas opp på nytt.