KARMØY: Torsdag fikk Hydro-fabrikken på Karmøy besøk av konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Med seg hadde hun den nye LO-lederen Peggy Hessen Følsvik som var invitert med på omvisning.

– Det er først når du viser et fysisk anlegg at du ser dimensjonene, møter menneskene bak og får inntrykk av teknologiutviklingen. Det setter Karmøys virksomhet i en litt større kontekst også med det grønne skiftet, sier konsernsjef Aasheim til Haugesunds Avis like etter omvisningen i teknologipiloten.

LO-lederen selv syntes også omvisningen har vært spennende.

– Akkurat her på Karmøy er det blitt et veldig godt eksempel på det grønne skiftet som vi er inni og som skal ta oss videre i en bærekraftig industri. Denne dagen har vært et godt eksempel på det, sier Hessen Følsvik.

Tror på Karmøy

Piloten i Karmøy er kjent for å være verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsanlegg. Å satse på grønne arbeidsplasser er veien videre, tror begge.

– Vi har et marked som er villige til å betale for et lavt karbonavtrykk. Det har økt også de to siste årene. Det er også et signal fra markedet at man er villig til å betale for å bidra i en bærekraftig retning. Der har vi et fortrinn med fornybar kraft her i Norge. Vi ligger langt framme i konkurransen akkurat nå. Det må vi klare å utnytte, sier LO-lederen.

Hydro-sjefen nikker enig.

– Investorer, banker, kunder og ansatte er opptatt av ikke bare hva som leveres, men også hvordan det produseres. Med det utgangspunktet Karmøy har, tror jeg Karmøy står seg veldig godt de neste 20 årene, sier hun, og forteller at Hydro har målsetting om å senke karbonavtrykket sitt med ytterligere 30 prosent innen 2030.

Hun trekker også fram bilindustrien.

– Mye aluminium går i bil og transportsektoren og i bygg for å energieffektivisere byggene. Det gjør at etterspørsel til aluminium er økende. Det er en fordel at den er lettvektig. Det er det bilprodusenten er ute etter med lette materialer slik at bilen kan ha lengre kjørelengde, sier hun.


Sender hilsen

Hydro-sjefen mener man er inne i en spennende tid etter en periode med svak lønnsomhet i aluminiumsindustrien.

– Det er fordi Kina har bygget opp en voldsom kapasitet på kull men det vi ser nå er at kineserne tar ned kapasiteten fordi energiforbruket og klimautfordringen blir for stor. Det gjør akkurat nå at vi har veldig gode priser, sier Aasheim.

Men for å satse, både på Karmøy og ellers i Norge, trengs det hjelp fra den nye regjeringen..

– Vi kan sende en felles hilsen til Hurdal-kameratene og si at de nå må kjenne sin besøkelsestid og være med på et krafttak for bærekraftig industri framover, kommenterer Hessen Følsvik.

Hydro-sjefen understreker viktigheten av EØS-avtalen for selskapet.

– Det som produseres her, eksporteres til Europa. Derfor er tilgangen til markedet veldig viktig og at vi ligger tett på det som skjer i EU nå med de mulighetene det gir. EU legger også opp til et stort virkemiddelapparat for å klare det grønne skiftet, sier Aasheim.

Ikke begeistret

I mars i år ble det kjent at Hydro selger valseverkene på Holmestrand og Karmøy til det amerikanske investeringsselskapet KPS Capital Partners. Under besøket torsdag var LO-sjefen innom valseverket på Karmøy, som nå heter Speira.

– Vi var ikke begeistret for den avgjørelsen, og det la vi heller ikke skjul på da vi ble kjent med det. Det var både tillitsvalgte på valseverket klare på og det var vi også fra LO sin side, sier LO-lederen, og fortsetter: – For meg var det viktig å være der i dag. Jeg skjønner at det er et godt samarbeid der, og det vil jeg tro de vil ha framover også. Så forventer jeg at de amerikanske eierne har respekt for det systemet vi har i Norge, den norske arbeidslivsmodellen og at det vil også kunne gi gode arbeidsplasser på sikt, sier hun.

Hydro-sjefen mener det var en utvikling og et riktig valg for Hydro.

– Et selskap blir ikke 115 år hvis vi ikke fra tid til annen ser på hvor vi er godt posisjonert og har muligheter, og ser hvor vi best er som eier. Skal man opprettholde alt vi har holdt på med i 115 år så hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier hun, og legger samtidig til at hun ønsker alt godt for valseverket og de nye eierne.