Fikk vi alle svarene fra Haugesund Turnforening?

Haugesund turnforening gransker seg selv – det stiller store krav til granskerne – går vi de nærmere på klingen kan det stilles spørsmål ved hvor klokt dette var?

Mistet jobben fordi hun varslet!

Eline-Sofie er ein av dei tøffaste jentene i Haugesund – hun varslet om uakseptable forhold i Haugesund Turnforening. Det er dessverre ikke troverdig når daglig leder på nytt går ut og forsvarer seg og klubben om at de har handlet etter boken og gjort alt rett. Her er det en grov ubalanse i maktforholdet mellom klubb og ansatt – og HTF prøver i ettertid å hvitvaske hendelsen.

Med et forslag til nye tiltak i hånd, levert av en granskningskomite utgått av styret, hadde HTF nå en gylden anledning til å vise at de mener alvor med regelverket – så er det første som skjer at de går til angrep når en ny varsling skjer! Dermed fremstår klubben nok en gang som en som ikke har tenkt å ta et oppgjør med ukulturen.

Dette er forresten en sak som burde vært testet i retten, dette anses ikke å være innenfor arbeidslivets lover der gjengjeldelse ikke er lovlig.

Fra skanse til skanse!

Det har vært trist å oppleve det som har skjedd i HTF som toppet seg med eget program i TV serien Bak Fasaden. Først forsvarer den seg med at det dreier seg om en sak, deretter bygger det seg opp med flere saker, og til slutt skriver 96 skriver under på at de har vært utsatt for mobbing. Hvordan kunne dette skje? Hvor har styret og ledelsen vært?

Klubben forventer å bli trodd på at den ikke skjønte alvoret – og at de hadde gode rutiner, og at den skulle lære av det som har skjedd. Oppsigelsen av Eline-Sofie forteller egentlig alt om at noen endring kommer ikke under denne ledelsen.

Kan et styre granske seg selv?

Et styre har ansvar for alt som skjer i en klubb. I sakene som angår RG miljøet i HTF er det flere forhold som bidrar til at styret blir inhabilt. Flere styremedlemmer har en sterk tilknytning nettopp til miljøet som har hatt problemet. Når lederen i klubben blir inhabil må vi forvente at maktforhold og kollegaforhold gjør det problematisk å kritisere egne kolleger.

Svaret på spørsmålet gir seg derved selv – av habilitetshensyn burde styret satt granskning ut til en tredje part i sin helhet. Dette er også et råd til andre klubber som kan måtte granske seg selv.

Får vi noen gang vite hva som skjedde i HTF?

Tillit er viktig ved granskning. På tross av at varslerne forlangte uavhengige granskere er det nettopp mangel på uavhengighet som lyser imot oss. To medlemmer som sitter i styret får flere av varslerne til å bakke ut, og blir ikke del av granskningen. Dette er i seg selv illevarslende og tyder på et fryktkultur innad i laget – noe som ikke er vanskelig å forstå når vi ser hva som hendte med den første varsleren i 2019 – hun ble utstøtt og fikk aldri komme tilbake til miljøet og venninne sine.

En varsler har fortalt at ledelsen stilte med advokat på første møte med trenerne etter Bak Fasaden. Det var mens de fortsatt påsto at det dreide seg om én sak. Personlig var jeg gjort oppmerksom et år før dette programmet av en tillitsvalgt at det fantes flere saker i skuffene.

Varsleren hadde følgende kommentar: «Hun ene trodde ikke på det jeg fortalte – det var som å sitte på eksamen der det kun fantes rette og gale svar» - hva sier det om undersøkelsen og klimaet under intervjuene?

I etterkant har det også kommet frem at flere varslere har slitt helsemessig – det forekommer depresjon, dårlig selvbilde, bulimi og tvangstanker. Helseplager som man må ha profesjonell hjelp til å komme ut av, hjelp som delvis er betalt fra egen lommebok.

Hva med NIF sin rolle i granskningen?

Jeg har vært i kontakt med NIF sin representant Håvard Øvergård flere ganger, både skriftlig og i muntlig. Det virket ikke som at NIF var nevneverdig opptatt av habilitetskonflikten som hadde oppstått – heller ikke at NIF burde ha undersøkt om det kunne ha foregått brudd på idrettens regelverk. NIF var tydelig opptatt av å sikre at habilitet og konsekvens ikke skulle være tema, i tillegg var Øvergård opptatt av at det ikke skulle være direkte kontakt mellom meg og HTF, mine spørsmål kunne stilles gjennom han – og så langt ikke besvart. Slik foregår sensur fra NIF, og slik kan ukultur vedvare.

Det ble sågar påstått at det ikke har forekommet opplysninger om mobbing forekommet i HTF i saken fra 2019 (før «Bak Fasaden»). Dette var en så interessant påstand at jeg har lånt dokumentene og kan formidle at ordet mobbing forekommer 4 ganger, og andre benevnelser som beskriver trakasserende adferd mer enn 20 ganger. NIF sin nøytrale rolle ble borte.

Et siste spørsmål tilknyttet NIF: Hvordan kan NIF være rådgiver, delta i lovutstedelse, administrere regelverket – og til slutt dømme i saker som handler om brudd på idrettens lover og regler? Det sier seg selv at NIF driver utstrakt rolleblanding og neppe kan være den tryggheten for rettferdighet som vi forventer.

Hva oppnådde varslerne?

De var delaktige i at NIF har fått nytt regelverk – fjernsynsprogrammet Bak Fasaden var en sterkt medvirkende årsak til at idretts-Norge snudde og støttet Oslo Idrettskrets´ forslag om opprettelse av en påtalenemd som kan sikre rettsikkerheten til medlemmer i norsk idrett. President i Norges Idrettsforbund har beklaget hendelser som fremkom i tv-serien.

Programskaper Janne Amble uttaler forøvrig på sin Facebok-side: Når det kommer til mobbing og utestenging av barn i norsk idrett (og mer alvorlige episoder) så er tilstanden sånn jeg ser det meget dyster. Vi har knapt nok anerkjent problemstillingen. Jeg har fortsatt til gode å møte en varsler som har fått en direkte unnskyldning fra noen ansvarlige i en klubb eller NIF.

Har det forekommet noe som er straffbart?

Det er det idrettens øvrige organer som må avgjøre. Granskerne går ikke inn på problemstillingen i det hele tatt, utover å si at det ikke er grunnlag for reaksjoner mot enkeltpersoner. Handler dette om metode, manglende tillit, fryktkultur - eller at de har lukket øynene?

Mitt forslag: Behold forslagene til endringer – de fleste er gode, sett rapportens øvrige innhold til side. Sørg for at det som har skjedd får konsekvenser for de som har hatt ansvar – rekrutter nye ledere med gode verdigrunnlag – gi klubben en ny start.

Til foreldre med barn har jeg denne oppfordringen: Still spørsmål, ikke vær redd for konsekvenser. Noen må sørge for at barn, ungdommer og voksne som har opplevd dette får oppleve rettferdighet – sørg i hvert fall for at dine barn ikke får slike opplevelser!

Oppfordring til styret i HTF – vær en forskjell!

Ta ansvaret som påligger dere - Send ut brev til 96 jenter som har hatt negative opplevelser og beklag uten forbehold. Det er det viktigste de trenger - så kan HTF jobbe mer konstruktivt med alle utfordringene som ligger i klubben.

Jan Steffensen