Skandale! Det kom uvanlig kraftige ord fra Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim i Etne kommune da Haugesunds Avis snakket med henne dagen etter den tragiske ulykken i Stordalen onsdag. En ung yrkessjåfør fra Tysvær døde. En sønn, en venn, en uerstattelig person.

E 134 mellom Haugesund og Østlandet har blitt mye utbedret opp gjennom årene. Denne strekningen i Etne er et unntak. Ikke det eneste, men et av de verste. Vi skal ikke konkludere om årsak til denne ulykken før fagfolkene har gjort ferdig sine undersøkelser og vurderinger, men det er opplagt at så dårlig veistandard på en så viktig og trafikkert vei, er farlig.

Én ting er at det er smalt slik at det er fort gjort å komme ut på en skrøpelig veiskulder, eller faktisk ikke ha plass til å møte en stor bil imot. En annen er at når det først skjer et uhell, er anlegget rundt veien av en slik karakter at konsekvensene av ulykken fort kan bli grusomme. Det som på en moderne vei kunne ha endt med skrubbsår eller hjernerystelse, kan slike steder bli dødelig.

Dette er ikke noe vi og lokale politikere oppdager nå i forbindelse med denne ulykken. I år etter år har det vært skrevet og snakket om Bakka-Solheim. Solheim ved Skjold i Vindafjord er der den nye strekningen stopper, og Bakka i Etne er der veien blir god igjen øverst i Stordalen.

Men i år etter år er dette blitt ignorert. Da regjeringen og Knut Arild Hareide (KrF) la fram sitt siste forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), ble ikke veien nevnt. Så, i juni, kom endelig nyheten om at regjeringen likevel vil ha den fire mil lange strekningen, eller i alle fall deler av den, inn i neste NTP, med oppstart i perioden 2022 til 2026.

Dette er dessverre ikke altfor forpliktende, så her må det presses hardt på videre slik at oppstarten blir nærmere 2022 enn 2026.

Når vi ser alt som er gjort og gjøres av utbedringer på den samme veien gjennom Vinje i Telemark, blir det enda mer påfallende at regjering og storting her ikke har klart å få spaden i jorda.

Vi er i samme landskap når det snakkes om Karmsund bru. Denne uka kunne du også lese hos oss om at Karmøy kommune er bekymret for fotgjengere og syklister over brua. De vil ha strakstiltak. Også her er det planer om ny bru, men ingenting håndfast eller vedtatt. Også her har det vært alvorlige ulykker, også med fatalt utfall.

Med stadige stengninger og hyppig og svært kostbart vedlikehold, koster den utdaterte brua samfunnet store penger. Stengt bru merkes på rushtrafikken på hele Haugalandet. Enda viktigere er det selvsagt at myke trafikanter er i fare når de krysser.

For syklister er brua en stor sperre og gjør at folk heller velger bil. For dem som våger seg over, anbefales det å gå. Er det vind, har du ikke noe valg – om det i det hele tatt lar seg gjøre å komme over.

Når man går, er man en liten meter fra tonnevis med metall som dundrer forbi i 60 kilometer i timen. Barn og unge utsettes for dette. Vi kan ikke ha det slik.

Disse veiene burde være en opplagt valgkampsak, men det er ikke de lokale stortingskandidatene som er bremsen her. De har stort sett jobbet for disse prosjektene lenge. Men de må få gjennomslag. De kan ikke gi seg på dette, når de kniver med mer luksusprosjekter i andre deler av landet.

Nå må dette fikses. Det handler om liv og død.