Fikset pleksiglass på dagen

Noen er rett og slett litt mer handlekraftige enn andre: Jarle Birkenes i Etne er nok en av dem.