Gå til sidens hovedinnhold

Film kan bryte ekkokammer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Øyo-biblioteket har gjennom en årrekke forsøkt å skape en arena for folkeopplysning, refleksjon, samtale og debatt. I all hovedsak har vi gjort dette gjennom å invitere forfattere, som har skrevet noe vi mener er viktig, eller fortjener mer oppmerksomhet. Nå innleder vi et nytt kapittel. I samarbeid med Edda kino lanserer vi «Øyo-film». Første film ut er den sterke dokumentaren «Generasjon Utøya» som utfordrer oss på om vi har gjort nok for å imøtegå høyreekstrem ideologi og retorikk etter den grusomme terroraksjonen for snart ti år siden. Dette er starten på en rekke filmvisninger som vil ta opp viktige samtidspørsmål i en kontekst med innledninger og panelsamtaler.

Hvorfor ønsker vi i Øyo-biblioteket å bidra med folkeopplysning og forsøk på å etablere en arena for offentlige refleksjon? Ambisjonen vår har alltid vært å bidra til en opplyst og kritisk offentlighet, som ikke er begrenset av jakten på «likes», click-baits, eller polemiske sleivspark. Vi ønsker å bryte ekkokamrene å løfte frem vikte samfunnsstemmer.

Funksjonen og viktigheten av en offentlighet har mange sosiologer og statsvitere skrevet om.

Én viktig bidragsyter i teoretiseringen rundt betydningen av det offentlige rom er Jürgen Habermas. I hans avhandling Borgerlig offentlighet fremmes påstanden om at det har eksistert tre idealtypiske offentligheter. Den første var den førmoderne offentligheten i antikken, i bystaten – i polis. Her foregikk en form for direktedemokrati, hvor borgerne fremmet sine saker på torget og avgjorde dem i folkeforsamlingen. Den andre var den føydale offentligheten, hvor det ikke var noen forskjell mellom privat og offentlig sfære. Kongen legemliggjorde makten og trengte verken ytre seg eller styre gjennom et maktdelingsprinsipp. Det tredje offentlighets-idealet var en borgerlig-kritisk offentlighet som vokste fram på 1700-tallet. Her var det kraften av det bedre argument og fornuften som skulle vinne frem. Tanken var at det finnes noe som er felles, større, sannere om vi, gjennom samtale og refleksjon, tar oss tid til å søke forbi enkeltmenneskets interesser. Dette offentlige rommet plasserer seg mellom den private sfære og de politiske institusjonene og idealet var at man hverken representerte seg selv eller noen særinteresse. I sin beskrivelse av 1700-tallet bruker Habermas kaffehusenes fremvekst i London som et eksempel på at en borgerlig offentlighet ble født og fungerte.

Penger og makt er historisk blitt rendyrket innen markedet og staten, men også dagliglivet blir fort vekk underlagt disse mekanismene. Habermas kaller denne tendensen «systemets kolonisering av livsverdenen» og mener at den fører med seg en rekke sykdomstegn for kultur og samfunn. Når et samfunn som mer og mer styres av penger og makt, i stedet for forståelses- og enighetsorientert samtale, undergraves, ifølge Habermas, vilkårene for identitet, mening og solidaritet. Privatisering og kommersialisering gjør at relasjoner blir mer instrumentelle og individene mer strategiske og opptatt av egen suksess. Solidariteten, som ifølge Habermas er limet i samfunnet, trues av disse utviklingstrekkene.

Disse tankene er gamle, og frykten for at vi mister forståelse, innsikt, solidaritet og empati blir enda mer aktuell i vår tid. En tid hvor vi nettopp er ferdig med en president som ikke brydde seg som sannhet, hvor innpakning er viktigere enn innhold, hvor avisartikler blir kortere, hvor politisk debatt preges av innøvde «one linere», hvor både religions- og fremmedfrykt blomstrer, hvor våre fordommer bekreftes av algoritmer som gir oss mer av det de tror vi vil ha. Øyo-film ønsker å gi deg anledning til å stoppe opp, bli provosert, opplyst, engasjert, glad og kanskje bidra til en liten sprekk i det ekkokammeret vi alle befinner oss i.

Alf H. Aronsen, Svein Inge Egeland, Camilla W Pedersen, Vigleik Winje, Alexander Urrang Hauge, Øyo-biblioteket og Marit Sætre Færevåg, kinosjef Edda kino.

Kommentarer til denne saken