(Kvinnheringen:) I juli 2021 vart to krabbeteiner med for liten rømmingsveg tekne opp frå Halsnøyfjorden under kontroll gjennomført av Fiskeridirektoratet.

Politimeisteren i Vest politidistrikt gav mannen i 50-åra førelegg, men dette ville han ikkje godta.

No har saka vore handsama i Haugaland og Sunnhordland tingrett, og retten kom til at mannen skulle dømast etter førelegget.

Det betyr at retten dømde mannen til ei bot på kroner 9.600 og retten bestemte vidare at dei to teinene som vart brukt, skal inndragast til fordel for statskassa. I tillegg må mannen betala sakskostnader på kroner 2.000.

Dommen er ikkje rettskraftig, og mannen har ikkje teke stilling til om han skal anka saka.

Til Kvinnheringen uttalar han at han meiner det er uklart regelverk kring lovlege fiskereiskapar, og at det er vanskeleg å forstå i praksis.

– Med dagens uklare regelverk og tolkingar vert vanlege folk gjort til kjeltringar.

Mannen ønsker ikkje å stå fram med namn. Han hevdar å ha fiska med utstyr slik det «vesentleg» kjem frå leverandør.

– Eg er for ei streng og berekraftig forvaltning av det maritime livet, men folk må haldast orienterte om regelverket. Det er viktig for meg at eg følgjer reglane for fiske, skriv mannen i e-posten til Kvinnheringen.

Georg Eide: – Det er eit justismord