Fiske etter leppefisk – en økologisk katastrofe

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I disse dager kan vi se båter pepre strandlinja i fjorder, rundt holmer, langs svaberg og inne i havnene med spesielle teiner utviklet til å fiske leppefisk. Fiskene blir sluppet i fiskeoppdrett og brukes til å spise lus av laksen. Det brukes også millioner av rognkjeks til dette.

Fiske etter leppefisk og rognkjeks, til bruk som «rensefisk» i oppdrettsmerder er en fiskeripolitikk og et tiltak som aldri burde ha vært tillatt!

Hvorfor det?

Fordi det er komplett mange på dyrevelferd, en økologisk tragedie og en umoralsk og uetisk bruk av ressursene i havet.

Er det ikke et smart miljøtiltak?

For bare få år siden bekjempet man lakselus primært med kjemikalier. Kjemikalier med sideeffekter på annet marint liv, for eksempel reker. Eller med medisin i foret. Men lusa utvikler resistens slik at medisinen ikke lenger blir effektiv.

Så fikk noen ideen å bruke fisk som kan plukke og spise lusa av laksen. Som rognkjeks, og ulike leppefisk; bergnebb, som vi kaller stinte på våre kanter, grønngylt, berggylt, gressgylt, rødnebb/blånebb.

Det virker som et bra miljøtiltak – naturlig bekjempelse av lakselus i stedet for bruk av kjemikalier? Det er imidlertid absolutt ikke det, sett i en større sammenheng.

Mangel på dyrevelferd – og ødelagt økosystem

De siste årene har det i snitt blitt fisket om lag 20 millioner leppefisk, hvert år. Kvoten for i år er18 millioner.

Forskere har vist at villfanget leppefisk i merder lever vonde liv. De havner i et fremmed miljø i merdene, der de ikke kan finne skjulesteder og få hvile, ikke kan gyte og ikke-finner nok mat på naturlig vis. (Forskerne Tor Atle Moe fra NINA og Trygve T. Poppe fra NMBU Veterinærhøgskolen i en artikkel på forskning.no)

Undersøkelser sier at leppefiskene bare lever en produksjonssyklus, kanskje bare 3–7 uker, i merdene. I vill tilstand har leppefisk livslengder på 10–30 år. Også millioner av rognkjeks får vonde og korte liv i merdene.

Årlig forsvinner 60 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg–ufattelige ca. 150 000 hvert eneste døgn!(Trygve T. Poppe, professor emeritus fra NMBU Veterinærhøgskolen i et foredrag)

Man fisker kysten tom for disse fiskeslagene! Hele økosystem blir ødelagt eller kommer i ubalanse!

Leppefisk lever i kolonier, med lokalt høy tetthet. Det gjør dem mer utsatt for overfiske.

Leppefiskene er viktige i sine miljøer der de lever. De er næring for andre fisker, for dyr og fugler, blant annet for terner som jo er sterkt truet.

Men det er ikke bare leppefisk og rognkjeks som får lide på grunn av denne virksomheten. For ei tid tilbake var det et oppslag i Haugesunds Avis om noen lokale gründere som ville lage et spesielt for til bruk i teinene som brukes i fisket etter leppefisk.

Ifølge artikkelen ville det kunne spare 4–5 millioner krabber som i dag brukes som agn i teinene!

Også moraIsk og etisk forkastelig!

tillegg til at det er en økologisk tragedie, er det også etisk og moralsk forkastelig å fange mange millioner av fisk og krabbe for å drepes i løpet av kort tid, forbruke levende dyr som et engangsverktøy.

Vi snakker å ta vare på økosystem, om samspill i naturen, om å ta vare på artsmangfold og biologiskmangfold.

Vi snakker om levende liv og om å vise respekt for liv, for livet og for sammenhengene i naturen.

Leppefiskforbruket, og bruk av rognkjeks, er et skremmende eksempel på hvor kynisk vi mennesker, noen av oss, forholder oss til andre arter–til livet og naturen som også vi er en del av–når det er store penger inne i bildet.

Dette er forsøk på en slags grønnvasking av oppdrettsnæringa.

De rikeste folkene rundt i de fleste kommuner, i alle fall langs kysten, er lakseoppdrettere. Det er de, med myndighetenes velsignelse, som har skapt alle problemene med oppdrett. Det er de som må ta ansvar for å løse problemene. Det står for mye oppdrettsanlegg i norske fjorder og de står for tett. Og den beste løsningen er åpenbart lukkede og lusfrie anlegg.

Myndighetene må nå forby denne politikken! Det kan ikke være naturen og livet og samspillet i havet som skal bli ødelagt for å løse problemene i en oppdrettsnæring som ikke er bærekraftig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken