Mandag ble et forslag som tallfester hvor mye næringen skal få lov til å vokse, sendt ut på høring.

– I oktober skrudde vi på trafikklyset. Nå foreslår vi hvordan veksten skal gjennomføres i praksis, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

I forrige uke ga Sandberg grønt lys for mer oppdrettslaks etter et «trafikklys»-system der oppdrettsnæringen deles inn i 13 røde, gule og grønne soner, der fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

Forslaget som nå sendes på høring, innebærer at aktører i grønne soner får tilbud om å øke kapasiteten på sine tillatelser med 2 prosent. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8.000 tonn. Prisen er 120.000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Dersom alle takker ja til tilbudet, vil dette gi det offentlige inntekter på 960 millioner kroner. Av dette skal 80 prosent gå til kommunene og fylkeskommunene.

– I tillegg vil kommunene få inntektene fra de nye tillatelsene, som vi senere skal tildele gjennom auksjon. Samlet gir dette oppdrettsnæringen en betydelig mulighet til å øke sin produksjon, sier Sandberg.

Høringsfristen er satt til 8. desember.

Sandberg har allerede fått kritikk for å ha sett bort fra fagråd og gitt grønt lys til mer oppdrett i sitt hjemfylke Nord-Trøndelag. Den såkalte Villaksalliansen mener også det er sterkt kritikkverdig at de områdene som har fått rødt lys på grunn av stor risiko for villaksstammen, ikke må redusere produksjonen slik ordningen opprinnelig la opp til.