I over 10 år har tusenvis av frivillige lagt ned mye arbeid for å få realisert idrettsanlegget Fjord Motorpark. Idrettsanlegget har siden vedtaket av reguleringsplanen i 2008 utelukkende hatt flertall i alle kommunestyrevedtak gjennom alle disse årene. Da kan mange spørre seg hvorfor framdriften ikke har vært annerledes.

Den største grunnen er at Karmøy Arbeiderparti i sin tid enstemmig stemte for reguleringsplanen, men har siden gått til valg på å stanse idrettsanlegget. Dette har tidligere blitt sammenlignet med blinklyspolitikk. Uforutsigbarheten dette medførte har kostet idrettsanlegget Fjord Motorpark og deres frivillige medlemmer enormt med tid og penger. Ved denne typen vinglete oppførsel fra et politisk parti sendes et kraftig signal ut i verden til andre aktører som kunne tenkt seg etablering på Karmøy. Fasiten blir «ikke kom til vår kommune».

Hvorfor har så Karmøy Arbeiderparti endret mening angående det største idrettsanlegget kommunen, regionen og landsdelen kan få? Karmøy AP var enstemmige da de var med på å vedta reguleringsplanen som allerede da varslet ekspropriasjon dersom enighet ikke kunne oppnås med grunneiere. Dette er vanlig praksis siden en kommune ikke vedtar en reguleringsplan hvis de ikke har til hensikt å gjennomføre den. Da er det vanskelig å skjønne at Karmøy AP vil drepe et idrettsanlegg og frivilligheten til flere tusen medlemmer. Karmøy AP var klar over hva de stemte ja til i 2008, og hvilke konsekvenser vedtaket kunne få.

Det store spørsmålet før valget blir jo da naturlig nok om Karmøy kommunes innbyggere ønsker et parti ved makta som er uforutsigbart? Et parti som sier en ting, men gjør noe annet så snart det «passer seg slik». Et parti som påfører frivillige organisasjoner utgifter i millionklassen. Et parti som aktivt går inn for å gjøre vedtak som forsinker framdriften til et idrettsanlegg.

Det blir en spennende valgdag i Karmøy kommune, og vi håper frivilligheten og idretten seirer.

På vegne av styrene i Fjord Motorpark

Audun Gaard
Styreleder
Fjord Motorpark AS