Gå til sidens hovedinnhold

"FKH AS kan få Stadion gratis"

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er jo Haugesund kommune som i dag betaler kostnadene i Haugesund Stadion AS, og slik vil det fortsette frem til lånet (nå ca 100 millioner) er nedbetalt. Dersom FKH AS ønsker å overta alle aksjene og samtidig alle utgiftene, ja så kan de få Stadion, og "halve kongeriket på kjøpet". Men, FKH AS forutsetter at kommunen fortsatt skal betale regningen, uansett hvem som eier Haugesund Stadion AS.

Da bystyret i 2011 vedtok å eie 40o/o av Haugesund Stadion AS, vedtok de samtidig at "kommunens utgifter ikke på noe tidspunkt skulle overstige 6 millioner årlig". Etter vedtaket, ble det dessverre inngått leiekontrakter som indeksreguleres, samt avtale om at kommunen skulle dekke om lag I ,5 millioner årlig av vedlikeholdet. Dette har medført at kommunens årlige utgifter nå er ca 8 millioner, forutsatt at Fotballklubben Haugesund betaler sin leie, som nå er steget til ca 4,5 millioner.

Uten leieinntekten fra Fotballklubben er kommunens årlige kostnad ca 12,5 millioner! lndeksreguleringen medfører at både Fotballklubben og kommunens leieutgifter fortsatt stiger unødvendig i årene fremover.

Fotballklubben Haugesund har dessverre ikke betalt sin leie de to siste årene, og mener at de også vil slite de neste årene.

Haugesund Stadion AS ble stiftet fordi Fotballklubben Haugesund ikke lenger fikk lisens til å spille på gamle stadion, dette samtidig med at kommunen var på ROBEK-listen og ikke var i stand til å ta opp lån for ny Stadion. FKH AS dekket 60% av aksjekapitalen mens kommunen tok resten, ny stadion ble bygget innenfor rammen på 150 millioner, noe vi alle er stolte av.

At FKH AS nå ønsker å kjøpe kommunens aksjer for 26 millioner, forutsatt at kommunen ettergir ca 18 millioner i leie, kan jeg godt forstå. FKH AS får da full kontroll på Haugesund Stadion AS, et selskap som har godt med kapital og som i årene fremover vil få en stor kassabeholdning pga stigende, alt for høye, leieinntekter fra kommunen.(rentene er jo kraftig redusert siden 2011). Dette vil være selskapets frie kapital når lånet er nedbetalt og leieavtalen med kommunen apphører i 2034.

Nå mener jeg at kommunen og FKH AS må sette seg sammen og rydde opp, slik at både kommunen og Fotballklubben Haugesund får reviderte avtaler de begge kan leve med i årene fremover,

Kommentarer til denne saken