– Det var med vilje ja

Av

La det ikke være noen tvil. Niklas Sandbergs drømmescoring var med vilje.