Senket Horneland igjen: - Hvorfor skulle jeg lyge om det?

Jostein Grindhaug nekter for at det er ekstra spesielt å slå Eirik Horneland.