TRAFIKK: Endringene vil også bli gjeldende i Haugesund.

Ifølge Tide settes det blant annet inn flere morgenavganger, som vil være spesielt tilpasset pendlere i Haugesund og Stavanger.

– Vi har opplevd økt etterspørsel etter tidlige morgenavganger fra spesielt pendlere i de to byene, sier produkt- og konseptsjef Svein Helge Hauge i Tide, i en pressemelding fra selskapet torsdag morgen.

– Samtidig forventer vi at de tidlige avgangene vil gjøre hverdagen enklere for både studenter, jobbreisende og andre som har behov for å komme fram tidligst mulig, og vi er glade for at vi nå kan bidra til en forenklet hverdags-logistikk for flere, skriver han videre.

Nye tilskudd

I tillegg vil to nye tilskudd drifte strekningene. I løpet av november kommer det to dobbeltdekkere som skal gå mellom Haugesund og Stavanger, opplyser selskapet.

– De nye dobbeltdekkerne til Kystbussen har gått i rute mellom Bergen og Stavanger siden juni i år, og de har vært en stor suksess. Mottakelsen av de topp moderne bussene har vært god og tilbakemeldingene fra de reisende har vært svært positive, sier Svein Helge Hauge.


– Vi gleder oss derfor veldig til å få flere dobbeltdekkere i drift og gjøre tilbudet tilgjengelig for reisende til og fra Haugesund. De nye bussene vil være tilsvarende til de bussene som allerede er i drift og vil bli satt i rute så fort som mulig, legger han til.

Tidsbruken mellom strekningene vil også endre seg.

Kortere reise

Reisetiden mellom Bergen og Stavanger kuttes med inntil 25 minutter, som følge av åpningen av nye E 39, opplyser Tide.

– Vi håper kortere reisetid mellom to av landets største byer vil gjøre det enda lettere for kunder å ta et bærekraftig valg og reise kollektiv mellom de to storbyene, sier Hauge.

Videre skriver de at åpningen av motorveien vil føre til en av de største traséendringene i Kystbussens historie.

«Kystbussen vil fra og med tirsdag neste uke ikke lengre kjøre innom Nesttun, men kjøre motorveien mellom Lagunen Terminal og Bergen Sentrum», skriver Tide i pressemeldingen.

Busstoppet på Nesttun terminal byttes ut med Lagunen terminal, og alle busstopp langs den gamle ruten mellom Nesttun og Tøsdalskiftet vil ikke lengre vil bli benyttet, påpekes det videre.

Det betyr at første stopp etter Lagunen terminal blir Halhjem ferjekai.

– Vi gleder oss til den nye veien kommer. Nye E 39 vil gi en betydelig reduksjon i reisetiden mellom Bergen og Stavanger, og gi en reisetid ned mot fire timer på våre «Strake veien»-avganger, sier Hauge.