E 39: Torsdag opplever ferjeselskapet Fjord1 tekniske problemer på sambandet over Boknafjorden.

Følgende avganger fra Mortavika går ut: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15.

Fra Arsvågen utgår avgangene 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 og 15.45.