ANLEGG: – Nei, vi bør begynne å bygge ikke så lenge etter nyttår, sa altmuligmannen Ivar Jacobsen, kanskje best kjent som tidligere Ironman-sjef, da han presenterte Haugesunds nye svømmehall for noen måneder siden.

Haugesund Triathlonklubb (HTK), med «jern-Ivar» i spissen, vil bygge sin egen svømmehall i Haugesund idrettspark – og det til under 30 millioner kroner.

– Målsettingen er at det skal være klart til skolestart 2020, altså i august neste år, sa Jacobsen.

Han har alltid vært optimist, men nå har HTK støtt på flere hindringer.

Kan få konkurranse

Det første hinderet er en leieavtale med Haugesund kommune om skolesvømming.

– Leieavtalen med kommunen er nøkkelen for at vi kan vurdere å bygge et svømmeanlegg i klubbregi. En langtidsavtale med kommunen vil sikre en økonomisk trygghet som vi kan legge til grunn for en forsvarlig drift, og på den måten sikre bærekraften i anlegget, sier styreleder Pål Stolt-Nielsen Reksten i HTK.

Som Haugesunds Avis skrev i oktober i fjor, har HTK tilbudt kommunen å flytte skolesvømmingen til sin nye hall.

Bare noen uker senere fikk HTK gode nyheter av kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

– Det er kommet et privat initiativ til å bygge svømmehall ved Idrettsparken. Vi har antydet til den private aktøren at kommunen kan leie den mens vi bygger på Flotmyr. Vi heier på de, sa Thorbjørnsen da han i november i fjor la fram forslag til budsjett- og økonomiplan for de fire neste årene.

HTK ville inngå en intensjonsavtale med kommunen, men det var lettere sagt enn gjort.

– Det viser seg at det ikke er lov, sier Reksten, før han forklarer hvorfor.

Kommunen er nemlig underlagt lov om offentlige anskaffelser, som betyr at kjøp av en slik tjeneste må ut på anbud. Det betyr også at HTK kan få konkurranse om skolesvømmingen.

– Vi får bare se hva som skjer, men vi er spente på hva som står i utlysningen, sier Reksten.

Virksomhetsleder Kjetil Lande i idrettsetaten i Haugesund kommune kan foreløpig ikke si så mye om anbudet.

– Vi jobber med ulike alternativer, hvor et alternativ er å se på muligheten for leie av bassengtid. En må uansett jobbe med å avklare kommunens behov og ønsker før anbudet kan sendes ut. Vi jobber med en del avklaringer som må være på plass før vi går videre i prosessen. Vår intensjon er å komme videre så raskt som mulig, men samtidig er det en sammensatt prosess som også må ses i lys av de andre store prosjektene, sier Lande, og tenker på «de tre store»: Svømmehall, Haraldsvang skole og idrettshall.


– Likegyldig hvem som bygger

Det andre hinderet til HTK er tomten til den nye svømmehallen.

– Det er en optimal tomt, sier Reksten om gresspletten mellom Vard-huset og Gym 2 i Idrettsparken.

HTK hadde flere forskjellige alternativer i Idrettsparken, men det var planavdelingen i kommunen som anbefalte tomten siden den allerede var satt av til idrettsanlegg i områdeplanen.

– Har dere blitt lovet tomten?

– Nei, men vi har bedt om den. Vi har sendt en søknad til kommunen, men har ikke fått svar ennå, sier Reksten.

Når Haugesunds Avis spør enhet for bolig, bygg og eiendom i Haugesund kommune om hva som skjer med tomten, ber de om å få sjekke saken.

Så tar Simon Næsse plutselig kontakt. Han er kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet, og «koordinerer det store bildet», ifølge seg selv.

– Vi er i gang med å forberede anbudet, men det er mange variabler inne i bildet. En av de tingene som vi vurderer i anbudet er å stille tomt til rådighet til de som vil bygge svømmehall, sier Næsse.

Han er opptatt av at kommunen ikke kan gi fordeler «til en av kandidatene som konkurrerer om å vinne anbudet».

– Jeg vet fremdeles ikke om det vil være tilfellet, men det er noe av det vi jobber med nå, sier Næsse, som samtidig bekrefter at han håper anbudet blir lagt ut til våren.

Dermed kan HTK få konkurranse om tomten.

– For oss er det likegyldig hvem som bygger ny svømmehall, men noen må ta ansvar for å sikre at tilbudet til svømmeidretten i Haugesund er godt nok. Om noen andre ønsker å bygge og drifte dette anlegget vil vi stille oss helhjertet bak, for da slipper vi å ta ansvaret og arbeidet med det selv, sier Reksten, som håper på fortgang.


Avviser krav, men ...

Men da hjelper det ikke med et tredje hinder som kan dukke opp.

– Jeg har hørt at planavdelingen kanskje krever detaljregulering av tomten, og det vil ta ett år, sier Reksten.

Han viser til at Idrettsparken allerede er områderegulert.

– Jeg håper inderlig at det er nok at tomten er satt av til idrettsanlegg i områdeplanen, sier Reksten.

Avdelingsleder Kent G. Dagsland Håkull i planavdelingen i Haugesund kommune avviser derimot at det er blitt stilt krav om detaljregulering.

– Men vi har bedt Haugesund Triathlonklubb og Vard om å samarbeide om en ny utomhusplan for Idrettsparken i samarbeid med kommunen, sier Håkull, og tenker på stadionplanene til Vard.

Som Haugesunds Avis har skrevet tidligere, vil Vard bygge ny hjemmebane utenfor Vard-huset. Stadion 2 eller Vard Arena, som prosjektet har blitt kalt, blir i tilfelle nærmeste nabo til HTKs svømmehall.

Bakgrunnen for ny utomhusplan i Idrettsparken er at innholdet i områdeplanen ikke har blitt fulgt de siste årene. Det er gitt dispensasjoner for tiltak, og helheten i planen er redusert, ifølge avdelingslederen.

– Vi må tilpasse eksisterende og framtidige bygninger i Idrettsparken, sier Håkull.

Først når det er klart vil planavdelingen avgjøre hva som skjer videre.

– Hvis ny utomhusplan klarer å illustrere at tiltaket er i samsvar med områdeplanen, så kan det bli en byggesak, sier han.

Veien videre

HTKs styreleder liker ikke alle hindringene, som han kaller for «sand i maskineriet». Men arbeidet med svømmehallen fortsetter likevel videre.

– Vi jobber det vi kan på kveldene for å tromle dette sammen, sier Reksten.

HTK har tidligere antydet at byggingen bare vil ta et halvt år.

– Blir svømmehallen fortsatt klar til skolestart i 2020?

– Det er nok litt tidlig, men inneværende år er absolutt mulig, sier Reksten, før han legger til følgende:

– Men da må alle sammen jobbe på lag.