Flere ledige studentboliger i Haugesund, men fullt på Stord

Norsk studentorganisasjon melder at kun 14,87 prosent av studenter har tilgang på studentboliger, ifølge en oversikt som viser dagens dekningsgrad. På Høgskolen på Vestlandet avdeling Haugesund og Stord har de som regel akkurat nok til å dekke søknadene som kommer inn.