KJÆRE LESER: To ganger i året presenterer Mediebedriftenes Landsforbund de offisielle lesertallene og opplag for norske aviser. Tallene baseres både på målinger, spørringer og beregninger. Kompliserte greier som også ser på hva abonnenter betaler og hvor mye vi leses.

Forbruker & Media-tallene viser at mediehuset vårt nå når 58.000 lesere daglig. Dette er 800 mer enn fra sist måling, og 200 mer enn ved målingen for ett år siden.

Tallene viser også at stadig flere leser oss digitalt, og mange leser oss både i papiravis og digitalt. Det er nå over 30.000 daglige lesere på h-avis.no, mens det er nesten 12.000 som leser på pc eller mac. 4.400 leser oss på daglig på nettbrett. Papiravisa står fortsatt sterkt med 31.400 daglige lesere. Nesten 5.000 leser e-avisa vår hver dag.

Utviklingen bekreftes av en årlig undersøkelse Kantar har gjort for Haugesunds Avis og Amedia, Afakta-undersøkelsen. Der har drøyt tusen abonnenter svart om sine leservaner. 75 prosent sier de leser nyheter på h-avis.no minst seks av sju dager. Dette er ti prosentpoeng høyere enn for et år siden.

Opplagstallene sier at Haugesunds Avis i første halvår hadde et godkjent opplag på 21.132. Dette er 350 mer enn i samme periode i fjor, men 45 mindre enn i siste halvår i fjor. Egne tall viser imidlertid at vi har nesten 800 flere abonnenter nå enn ved nyttår, så utviklingen i år har vært god, og den tilliten takker vi dere for.

Afakta-undersøkelsen måler også hvor fornøyde abonnentene er med Haugesunds Avis. Der er ser vi god bedring fra i fjor til i år. Det er vi glade for, og vi skal jobbe hardt for å bli enda bedre.

For å klare det, jobber vi stadig med å utvikle oss videre. Eksempelvis svarer abonnentene at de to viktigste tingene, er at vi klarer å gi god informasjon om lokale hendelser, og at vi forteller om lokale konsekvenser av politiske beslutninger.

Vi gjør nå en større omorganisering der vi blant annet skal styrke disse to tingene. Vi skal ha flere folk på vakt, til å rykke ut når noe skjer og til raskere å oppdatere nettsiden med siste nytt. Vi ønsker å gi dere mer nyheter tidlig om morgenen og seinere på kvelden.

Samtidig strukturerer vi oss slik at vi også skal rydde tid til mer undersøkende journalistikk, der nettopp konsekvenser for folk er stikkord. Og fortsatt skal vi underholde, fortelle om det trivelige og gjøre folk bedre kjent med hverandre og stedet vi bor på.

Det er godt kjent at tradisjonelle avismedier har utfordrende inntektssituasjon, men takket være gode abonnenter og annonsører har Haugesunds Avis sunn økonomi. Det holder oss uavhengige og sterke – og gjør at vi nå skal ansette to nye personer i redaksjonen.

Vi takker for at dere er med oss for å gjøre Haugesunds Avis og Haugalandet enda bedre.