ROGALAND: Skepsisen mot fortsatt leting etter olje og gass vokser i Rogaland, viser en ny måling Respons Analyse har gjort for Stavanger Aftenblad.

I mars svarte 66 prosent at letingen bør opprettholdes, mens 26 prosent mente at den burde trappes ned. I løpet av de seks månedene siden har andelen som vil la olja ligge, vokst til 34 prosent. Nå mener 57 prosent at letingen bør opprettholdes, skriver avisa.

Blant funnene i målingen er at velgerne til Fremskrittspartiet i fylket er mest positive til videre leting. 87 prosent vil fortsette, mens 11 prosent vil trappe ned. Ingen av de spurte MDG-velgerne ville fortsette. 12 prosent sier de er usikre, mens de resterende 88 prosentene vil trappe ned.

Arbeiderpartiets velgere er svært splittet. 50 prosent sier de vil fortsette letingen, mens 47 prosent vil trappe ned.

Målingen er basert på telefonintervjuer med 800 personer mellom 30. august og 2. september, og har en feilmargin på 2,5 til 3,5 prosentpoeng.

Mer enn 80 prosent av intervjuene ble gjort etter regjeringen la fram forslag til ny oljeskatt.

Til Aftenbladet sier statsminister Erna Solberg (H) at hun tror målingen viser at diskusjoner om klimaendringer preger debatten i Norge, mens Fremskrittspartiet uttrykker bekymring:

– Jeg gleder meg over at et stort flertall fortsatt ser behovet for leting, men dette er jo urovekkende endringer på kort tid, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.