ØKONOMI: Etter at Norges Bank satte opp renten i fjor høst, og varslet flere framtidige rentehevinger, ønsker flere lånekunder å binde renten på sine boliglån, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at i utlånsundersøkelsen til Norges Bank for tredje kvartal i fjor, rapporterte bankene om den høyeste økningen i etterspørselen etter fastrentelån på flere år.

Trolig vil enda flere kunder spørre om fastrente på lånene sine i tiden framover for å sikre seg mot et eventuelt rentehopp.