OSLO: Det er til nå funnet rundt 50 tilfeller av tuberkulose blant nyankomne asylsøkere, ifølge helseminister Bent Høie (H), som berømmer helsepersonell som har stilt opp.

Under en pressekonferanse om flyktningsituasjonen onsdag opplyste helseministeren at få av dem som kommer, har hatt alvorlige helseproblemer.

– Det er som regel de friskeste, de mest ressurssterke og de med mest utdannelse som drar på flukt. Derfor er behovet for helsehjelp i begynnelsen, når de ankommer, ofte ikke stort, sier helseministeren.

– Likevel kan jo flukten i seg selv, det en har opplevd i hjemlandet og tap av familie og venner føre til at en er preget så sterkt at en har behov for helsetjenester når en kommer fram. Erfaringen er at de som har kommet til Norge de to siste månedene, har hatt få til moderate helseproblemer, fortsetter han.

Når det gjelder traumatiske erfaringer, forteller Høie at dette særlig gjelder de syriske flyktningene.

Samtidig berømmer helseministeren både ansatte i helsevesenet og frivillige som har stilt opp. Helsedirektoratet har etablert en registreringsordning for helsepersonell som vil melde seg til tjeneste. Av 600 som har meldt seg så langt, er 273 autorisert helsepersonell. De er nå er en del av dette tilbudet og blitt en del av en pool-ordning som kan brukes ved behov.