STAVANGER: Mens Haugaland Vekst er i Oslo for å tale flyplassens sak tirsdag, gjør Terje Halleland (Frp) det samme i fylkestinget.

Fylkesutvalget vedtok trisdag formiddag følgende uttalelse enstemmig:

"Rogaland fylkeskommune viser til igangsatt arbeid i regi av samferdselsdepartementet"

Rogaland fylkesting ønsker å støtte opp om videreutviklingen av Haugesund lufthavn, Karmøy, som bidrar til at regionen fortsatt fremstår som robust og attraktiv for befolkningen, næringslivet og som reiselivsdestinasjon.

I denne sammenheng støtter fylkestinget at Haugesund lufthavn Karmøy får de nødvendige rammebetingelser fra staten til å tilpasse en framtidig driftsform på en forutsigbar og god måte, gjennom et pilotprosjekt hvor regionen og Avinor sammen utvikler flyplassen til å kunne møte framtiden på en best mulig bærekraftig måte for både Haugalandet og hele Rogaland."

Uttalelsen er laget av Haugaland Vekst, med unntak av den første setningen som fylkesutvalget i fellesskap la til.

Senere i tirsdag behandles uttalelsen i fylkestinget.