Minus 5,6 millioner kroner. Minus 13,1 millioner kroner. Minus 5,1 millioner kroner. Minus 6,4 millioner kroner.

Dette er underskuddene i årsregnskapene til Lufthavndrift AS fra 2018 til 2021. I år blir underskuddet i selskapet som drifter Haugesund lufthavn, Karmøy på 24 millioner kroner, forteller styreleder Martin Laurhammer. Over 30 millioner kroner i egenkapital er tapt.

Ved årsskiftet var det 14,7 millioner kroner igjen av eiernes innskutte egenkapital. Dermed er det høyst reelt at selskapet og flyplassen er i seriøse problemer om årets underskudd blir på 24 millioner. Tar du en øl på flyplassen på vei til Alicante, Malaga eller Gdansk, er det derfor all grunn til å løfte glasset takknemlig til Seglem, Eidesvik, Hatteland – og kommunene våre via Karmsund Havn. De har tatt tapet så langt.

Det er ikke gitt at de vil gjøre det videre, selv om disse aktørene også har voldsom nytte av at flyplassen er oppegående og har et og tilbud. For det har vi alle. Fordelen bedriftene på Haugalandet har av at de, og kundene deres, slipper å dra via Sola eller Flesland, er vanskelig å tallfeste, men det er all grunn til å tro at den er langt større enn underskuddene vi ser i flyplassdriften.

Lokal flyplass er også viktig for attraktiviteten til Haugalandet som bosted. Selv om klimakrisen gjør at vi alle burde fly mindre, er det genialt at vi kan dra lokalt når vi først gjør det.

Ut fra dette kan man tenke seg at flere av oss burde bidratt til finansieringen av flyplassdriften. Men vi betaler skatt. Statlige Avinor, som drifter de fleste andre flyplassene i Norge, fikk 3,8 milliarder kroner i statlige tilskudd i 2021. Lufthavndrift AS har også fått mange millioner i støtte fordi trafikken stoppet helt opp under pandemien, men ut fra samfunnsnytten er det slettes ikke urimelige ønsker flyplassdriverne kommer med når de ber om mer hjelp.

At de ikke fikk kjøpe flyplassen, er kanskje ikke helt overraskende, men at selskapet skal kompenseres for ambulanseflyberedskapen, virker svært naturlig.

Statlige Avinor burde også bidra til å øke sjansene for overlevelse for flyplassen, ved å redusere leien.

Haugalandet trenger flyplassen.