Frimurerlosjen i Haugesund har ved Christian Haalands død mistet et av sine mest markante medlemmer.

Samtidig var han en av losjens mest ressurssterke, noe han beundringsverdig kombinerte med personlig beskjedenhet og nøktern livsførsel, på tross av betydelige midler.

Ved sin død var Christian byens eneste innehaver av Frimurordenens Hederstegn – Ordenens fremste utmerkelse som kan innehas av bare 27 medlemmer til enhver tid. Hederstegnet fikk han tildelt av Ordenens Stormester, Tore Evensen, på Losje Karmsunds Høytidsdag i februar i år.

Han ble tatt opp i Ordenen for snart 30 år siden, og hadde mange tillitsverv, først og fremst i byens frimurermiljø, men også i Bergen Provincialloge. Fra hans virke utenfor losjen, kan vi liste opp en mengde andre tillitsverv, men vi skal her holde oss til frimurerordenen.

Hans kanskje viktigste arbeidsfelt der ble som Ordførende Mester i St. Andreaslogen Karmsund. I tillegg var han også ustanselig på besøk i andre losjer, som Stavanger, Stord og Bergen, og gjerne enda lenger borte. Slik ble han både en utrettelig ambassadør for etablering av kontakt og samarbeid med utenbys losjer, og fikk samtidig en bred vennekrets.

Men han var også sentral i utbyggingen av losjebygget i Haugesund, både som medlem av byggekomiteen, og senere som disponent for selskapet som bygde ut eiendommen. Dette dreide seg i første rekke om det store murbygget nord i Haraldsgaten.

Men Christian nøyde seg ikke med det. For noen år siden kjøpte han en naboeiendom som ligger vegg i vegg med losjebygget. Som en storslagen gave ble eiendommen donert til Haugesund losjefellesskap. For tiden blir den ene etasjen innredet til øvingslokaler for Losjens Sangforening, og den andre til kontorer.

Da Stormester Tore Evensen den 19. februar tildelte Christian Hederstegnet, lot han det følges av en karakteristikk: «Du er en hedersmann.» Og slik vil han bli husket.

Einar Kallevig