MINNEORD: Christian Haaland gikk bort 10. juli 2014. Med ham har Haugesund Rederiforening og skipsfarten mistet en betydningsfull personlighet.

Som sønn av skipsreder Thomas Christian Haaland og barnebarn av Christian Haaland, var det ikke unaturlig at Christian valgte seg en fremtid i shipping. Han begynte yrkeskarrieren sin 24 år gammel med to år ved Christian Haaland AS sitt agentkontor i New York, etter å ha hatt studietiden sin i USA og delvis i Frankrike.

26 år gammel kom han til rederikontoret i Haugesund, og etter få år gikk han inn i ledelsen av rederiet kun 33 år gammel. I mellomtiden hadde faren gått bort i relativt ung alder.

Christian Haaland ledet rederiet Christian Haaland AS sammen med sine tre onkler fra 1975 frem til 1996, da man besluttet å avvikle virksomheten ved salg av alle skip. Rederiet var på det tidspunktet fortsatt ett av de ledende i Norge og satt på store verdier.

I Haugesund Rederiforening vil Christian Haaland huskes for mange års innsats, ikke minst som formann i årene fra 1989 til 1992. Den gangen som nå sto maritime utdanningsspørsmål høyt på dagsorden, samtidig som det i rederinæringen på begynnelsen av 1990-tallet var en voksende erkjennelse av betydningen av å være del av en maritim klynge samt synliggjøre verdiskapningen i denne klyngen.

Christian var også aktiv gjennom flere verv samt medlem av styret i Norges Rederiforbund i perioden 1990–96. Christian Haaland har i alle år vært en av Haugesund Rederiforening sine mest aktive medlemmer og beste talspersoner for skipsfarten.

Haugesund Rederiforening har mistet et kjært medlem.

Vi lyser fred over Christian Haaland sitt minne.

Haugesund Rederiforening

Arne W. Aanensen
Styreleder