MINNEORD: Det er med stort vemod jeg leser i Avisen at Johan Henrik (Henki) Aubert er gått bort. Meldingen kaller fram mange minner, spesielt fra guttedagene og de første ungdomsårene, men også om gode, men dessverre altfor sporadiske samtaler opp gjennom årene.

Henki var ikke av dem som ville skape oppstuss rundt seg, og typisk nok ble han stedt til hvile i stillhet. Jeg tar meg likevel lov til å skrive disse linjene om ham. Henki og jeg hadde flere felles tilknytningspunkter.

Hans far, Johan L. Aubert var disponent i Haugesunds Dagblad mens min far var disponent i Haugesunds Avis. De var aviskonkurrenter, men likevel gode og nære yrkeskolleger. Så begynte jeg i speideren, og Henki ble min patruljefører i Ulv 3. Haugesund og senere troppsassistent.

Blant minnene jeg har tatt vare på er de små diplomene han tegnet og kopierte og delte ut til oss etter speiderkonkurranser han stelte i stand. Noe av det første jeg kommer på, er at Henki var den som førte meg inn i matematikkens verden. Det var sant å si ikke min sterke side, men Henki klarte å få meg til å begripe dette mystiske med regning med bokstaver, ikke bare med tall. Han var en mann med flere hobbyer, og delte også villig ut sin kunnskap om dem.

Senere i livet, når vi møttes på by’n, var han alltid en interessert og interessant samtalepartner. Henki hadde slitt med helsa i noen år, og bodde de siste månedene på sykehjem. Johan Henrik Aubert var født i Haugesund for 84 år siden.

Etter skolegang begynte han som kontorbud i rederiet Christian Haaland. Der ble han i hele sitt yrkesliv, steg i gradene og ble til slutt mannskapssjef. Han ble gift med Karin Pleym, som nå har mistet sin kjære ektemann. De fikk fire barn sammen og nå er familien vokst med ektefeller og 7 barnebarn.

Farvel, Henki, og takk for det vi hadde sammen!

Kristian Magnus Vikse