ORD FOR DAGEN: Å ville elske, ære og være trofast i gode og onde dager. Det er høysesong for vielser. I kirken får brudeparet spørsmål om de vil ha hverandre til ektefelle. I tillegg gir de dette løftet: «Jeg vil elske og ære deg og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss.»

Det er vanskelig å love følelser, men det er mulig å love at en vil gjøre det en kan for å dyrke kjærligheten, for å ære hverandre og for å bli trofast hos hverandre når dagene er både gode og vanskelige.

Det er vanskelig å finne et mer innholdsrikt og større ­løfte en kan gi en annen ­person. Det er et løfte som innebærer at en alltid har noe å strekke seg etter og at en kan komme til kort.

Dette siste har vår bibel en realistisk tilnærming til, derfor står det i en av bibeltekstene som brudeparet kan velge: «… så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» (Kol 3,13)

Tilgivelse er noe fantastisk reparerende både mellom Gud og mennesker og men­nesker imellom, men det forutsetter at en ber om til­givelse.