ORD FOR DAGEN: Står vi kristne selv i veien for budskapet om Jesus? Blir «de gode nyhetene» dårlige på grunn av oss?

Vi tok med oss noen modige spørsmål ut på gaten for å få «vanlige folks» dom over oss. Det resulterte i en konstruktiv selvransakelse som ble presentert under panelsamtalen i Sarons Dal nå i sommer.

Dette ble en meget interessant debatt. Vi må passe oss at vi ikke blir «de perfektes forsamling». Da bommer vi på målet for vårt oppdrag. Dessuten har denne eventuelle perfekte fasade ingen rot i virkeligheten, for det er helt tydelig at vi er fulle av feil – vi også. Vi hadde tjent på å vise en større grad av ærlighet angående det som vi ikke lykkes med.

La oss vise at vi er medvandrere med andre jordboer, med mange av de samme utfordringene i livet. Det er trist dersom folk ikke opplever oss som rause og varme personer. Ord som ekskluderende, overklassekultur passer ikke på vårt store forbilde og vår frelser. Jesus var tollere og synderes venn.

I nærheten av Jesus fikk folk en følelse av å være verdifulle. Selv de det virkelig hadde gått i stykker for, ble møtt med nåde. Vi må gjøre hva vi kan for å være formidlere av den samme godhet som Han viste.

Apropos; misjonsarbeid har stor favør i det norske folk. Å vise Guds hjertelag og hjelpe andre mennesker burde gjennomsyre alt det vi gjør. Ha en fin dag!