ORD FOR DAGEN: En kvinne fortalte om den gangen hun og mannen hennes flyttet inn i et nytt hus. Da de snakket om hvordan de ville ha det, sa mannen: «Hva om vi har et stort bilde av Kristus i dagligstua?» Hun var litt i tvil. Var det en god tanke? Ville det ikke virke litt fanatisk?

Men Kristusbildet kom på plass. Etter hvert hendte mye interessant i denne familien, som hadde direkte sammenheng med bildet. Helt fremmede mennesker begynte å fortelle om vanskene sine.

Noen la ikke skjul på at de egentlig burde ha blitt kristne. Ekteparet sa: «Livet vårt har fått mer mening fordi vi på denne måten har bekjent at Kristus er Herre i livet vårt.»

Nå kan en gjøre Jesus synlig på mange måter, ved ord, gjerninger og bilder. Bibelen sier: «Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Romerne 10,10) . (KPK)