ØKONOMI: Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for DNB. 41 prosent av de spurte mener det er «viktig» eller «svært viktig» å vite hva de betaler i forvaltningshonorar. Samtidig svarer 54 prosent at de ikke vet hva de betaler i faste kostnader, mens kun 37 prosent vet hva de betaler.

– Norske fondssparere ønsker seg bedre oversikt over de faste kostnadene knyttet til sparingen sin, men disse tallene viser at vi har ganske liten oversikt over hva vi faktisk betaler, sier sjef for spare- og pensjonsprodukter Marit Krohg Owren i DNB.

Totalt er det gjort intervju med 701 respondenter som sparer i fond i undersøkelsen. Respondentene tilhører Respons Analyses panel.

33 prosent svarer at de synes det er vanskelig å holde oversikt over hva de betaler i forvaltningshonorar.

Kostnadene er likevel viktige for folk når de skal velge fond, ifølge undersøkelsen. 60 prosent av de spurte mener at kostnadene er viktig, og 62 prosent mener at risiko er viktig for valg av fond.

– Økt prisbevissthet er noe vi ser er gjennomgående innenfor alle de tradisjonelle banktjenestene. Jeg tror dette har sammenheng med at vi har blitt mer oppmerksomme som forbrukere generelt. Økt konkurranse og gode tjenester for prissammenligning har nok virket oppdragende på oss og vi tenker mer over kostnader knyttet til sparingen vår, sier Owren.

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2018.