STRØM: I statsbudsjettet heter det følgende: «Regjeringen vil innføre en styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses».

Olje- og energidepartementet har jobbet med en vurdering av kraftsituasjonen, og har hentet inn fem eksterne rapporter. Vurderingen har ifølge departementet avdekket at kraftsystemet har sine svakheter, melder Europower.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det er behov for ytterligere reguleringer av vannkraftprodusentene.

– En slik styringsmekanisme må til for å sikre forsyningssikkerheten.

I redegjørelsen til regjeringen kommer det fram at for høy vannkraftproduksjon høsten 2021 er en viktig årsak til dagens situasjon. I store deler av tiden ble all tilgjengelig kapasitet på utenlandskablene brukt til eksport av strøm, skrev NVE i sin kvartalsrapport.

– Å tappe ned flerårsmagasiner på bakgrunn av høye priser kan være med på å ødelegge vannkraftens kvalitet, med tanke på forsyningssikkerheten. De store magasinene veie opp for endringer i været, sier Aasland.

Hvordan den påtenkte styringsmekanismen skal fungere er ikke avklart.