Før sto kampen mest om lønn. I dag står mer på spill

Rune Eriksson på Aibel er tredje generasjon på verftet. Han hever stemmen når vi snakker om framtiden.