NÆRINGSLIV: Å beskrive hva bedriften Westcon Løfteteknikk (WCL) med sine 145 ansatte driver med, er ikke gjort med få ord. Men svært forenklet handler det om løfteutstyr og arbeid i høyden.

Haugesundbedriften, med avdelingskontor i Bergen, Stavanger, Odda og Florø, er ifølge egne nettsider løfteteknisk totalleverandør for land og offshore virksomhet innen design, konstruksjon, produksjon, sakkyndig virksomhet for inspeksjon, sertifisering, salg og utleie av løfteinnretninger og løfteredskaper samt løfteteknisk på boreutstyr.

De største kundene er Aibel, Maersk Drilling og Equinor. I tillegg har WCL avtale med Haugaland kraft, Lyse og BKK om årlig sertifisering av løfteutstyr. Og ikke minst har WCL serviceavtaler på 200 vindturbiner i Trøndelag og i Finnmark.

Nytt eventyr

Nå ser Westcon Løfteteknikk og daglig leder Karl Johan Jentoft store muligheter i havvind.

– Vi ser for oss det samme eventyret opp mot vindkraft, som vi gjorde på 90-tallet da vi satset mot offshoremarkedet. Da vi begynte offshore, var vi ikke en totalleverandør. Men den kompetansen vi har fra offshore tar vi med oss til vindkraft – utstyret er mye likt. Vindturbinene har en innvendig heis som skal kontrolleres og en heisekran pluss personlig verneutstyr. Alt dette er det myndighetskrav om at alt utstyret skal sjekkes av en godkjent bedrift en gang i året, sier Jentoft.

– Det er viktig at det lokale næringslivet følger med og setter seg inn i mulighetene som ligger i havvindindustrien. Vi må få den biten av kaka vi fortjener. Det er nå man må forberede seg.

Industriklatrere

Det har Westcon Løfteteknikk gjort. Selskapet har satt opp en ny hall for lagring av utsyr og kursing av folk som skal jobbe på havvindmøller.

– Vi er klar til å ta imot 500 kursdeltakere i året, sier Jentoft.

Kurset er rettet mot folk som skal ut og arbeide på havvindmøller. Alle som skal ut på en vindturbin må ha et slikt kurs i bånn. Det er krav til at det minimum skal være to arbeidere når det utføres arbeid på vindturbiner.

Kursprogrammet WCL har laget er godkjent av GWO (Global Wind organisasjon).

Arbeid i store høyder er noe folkene på Westcon Løfteteknikk kan. Bedriften har en stab på 145 derav 22 industriklatrere – tilkomstspesialister som utfører inspeksjons høyden - og lettere reparasjonsoppgaver uten bruk av stillas.