Tekst: Ingeborg Kringeland Hald

HAUGESUND: Det er ikke nødvendig å dra langt for å finne flotte gjestehavner og ankringsplasser blant naturperlene i vårt distrikt.

Både de enkelte kommunene og båtforeningene gjør sammen med Friluftsrådet Vest sitt for at også båtfolket skal trives, enten en skal ut på en kort utflukt eller på en lengre ferietur.

Friluftsrådet Vest forvalter 40 båtutfartsområder i Nord-Rogaland og Sunnhordland med Hamnarholmen, Austerøy/Vesterøy, Smedholmen, Romsaøyane og Løkjelsøy som de mest kjente.

– Hordaland er det største båtfylket i landet, forteller daglig leder i Friluftsrådet Vest Oddvin Øvernes.

– Nå har vi nettopp laget ny brygge på Nautøy på Stord, et veldig fint område for bading og utfart med båt. Vi jobber kontinuerlig med å få på plass båtfester og brygger, og oppsetting av toalettfasiliteter og grillplasser. Områdene blir jevnlig ryddet for søppel og kulturlandskapet holdt i hevd med beiting av villsau.

Ifølge friluftsloven kan en kaste loss og ankre opp hvor som helst i utmarksområder. Noen velger seg plasser med ro og stillhet, andre vil gjerne ha liv rundt seg og praktiske fasiliteter.

– Det er en generell trend at båtsesongen starter tidligere og tidligere, gjerne før påske, og strekker seg helt ut i september og til og med oktober, sier Øvernes som mener at en økende standard på fritidsbåter har æren for det.

Her er regionens gjestehavner

 • Odda Gjestehavn ligger i sentrum med alle fasiliteter. Andre gjestehavner i området er Aga Gjestehavn, Havni på Lofthus og Kinsarvik Gjestehavn.

 • Jondal har gjestebrygger ved flytebryggen til Spar og i den nye gjestehavnen sør i viken. Herand lengre nord har også en fin gjestehavn.

 • Rosendal har gjestebrygge på begge sider av rutebåtkaien. Ved sterke vestlige vinder er Kalvasundet et alternativ.

 • Uskedalen har gjestehavn ved flytebryggen på utsiden av moloen, med servicebygget ved campingplassen sør for havnen. Herøysund lengre sør har også en liten gjestebrygge.

 • Husnes har en populær gjestehavn med stor kapasitet og god dybde.

 • Løkjelsøya på nordsiden av Halsnøy har blant annet gjestebrygge i Løkjelsøyvågen sørøst på øya. På Kolsøya like ved er det en populær naturhavn med brygge på øyas vestside.

 • Høylandsbygd Båthavn ligger innerst i Hillestadvågen og har ca15 gjesteplasser. Ådnavika på sørvestsiden av øya har også noen.

 • Sæbøvik har flere alternativer for gjestende båter med alle fasiliteter og det er også gjestehavn i Eidsvik.

 • Kyrping ved Åkrafjorden har gjesteplasser ved flytebryggene.

 • Skånevik Gjestehavn ligger sentralt ved siden av ferjekaien med alt du trenger av fasiliteter.

 • Taraldsøya i Skåneviksfjorden har båtfester og brygger flere steder

 • Borgundøya i Halsnøyfjorden har over 60 gjesteplasser og alle fasiliteter i Fjellbergsund Marina. I tillegg kan du ligge i Bjøllevågen eller Nordhusvågen.

 • Etne Båtlag har gjestehavn med alt du trenger.

 • Ølen Gjestehavn har 6 plasser, for større båter mulighet for plass ved Nerheim.

 • Romsaøyene mellom Bjoafjorden og Skåneviksfjorden har mange havner, mange av dem med brygger, noen med grillplass, lekeapparater og benker.

 • Innbjoa har gjestebrygge med to meters dybde og servicebygning like ved.

 • Utbjoa tilbyr en høy ferjekai som gjestebrygge ellers anbefales landfortøyning mot sørsiden av Husøy.

 • Vikebygd har omtrent 40 gjesteplasser fordelt på Plassabakeriet og Vikebygd Motorbåtforening.

 • Leirvik på Stord har gjestebrygger midt i sentrum innerst i Evjo. Alle fasiliteter. I Alnavåg litt lengre sør kan du gjøre baugfortøyning med egne kiler.

 • Sagvåg på sørvestsiden av Stord blir regnet som en av de luneste havnene i Sunnhordland. Gjestehavnen har plass til femti båter og alle fasiliteter.

 • Fitjar ligger midt mellom Bømlo og Stord og har gjestehavn midt i sentrum med plass til 25 båter. Alle fasiliteter. Hatlevika og Trongevågen på Ålforo, Teløyna, Piløya og Smedholmen og Engesund vest for Teløyna har mange fine plasser.

 • Brandasund ligger øst på Gisøya og har flere muligheter til fortøyning.

 • Barmane på Goddo har også en lun og god havn.

 • Aga nord i Stokksund har muligheter for fortøyning i Austnesvågen og Nyvågen.

 • Rubbestadneset på nordøstsiden av Bømlo har gjestebrygger innerst i havnen.

 • Hiskjoområdet har flere gode havner. I Melingsvågen vest av Svortland er det en god havn og også i Øklandsvågen litt lengre nord.

 • Kulleseidkanalen er snarveien mellom øst- og vestsiden av Bømlo, her er gjestehavnen med plass til 40 båter.

 • Lykling vest på Bømlo har en lun havn med plass til gjester innenfor småbåthavnen. Espevær er en eneste stor gjestehavn sommerstid.

 • Langevåg er over en nautisk mil lang og gjestehavnen ligger helt innerst på sørsiden av fjorden. Rett nord for Langevåg ligger Vedvika, vest for Måsholmane er det en romslig og god svaiplass.

 • Bømlahamn er en lun havn på sørsiden av Bømlo. Gjestende båter kan ligge til den gamle fiskekaien nord i havnen.

 • Mosterhamn ligger sør på øya Moster og gjestende båter kan legge seg ved kommunekaien i den vestre viken eller ved Havnekafeen lenger inn.

 • Røyksundkanalen ligger nord for Mosterhamn og har gjestehavn med stor kapasitet og alle bryggene kan benyttes av gjestende båter.

 • Leirvågen på nordvestspissen av Sveio er en typisk godværs og daghavn for mindre motorbåter.

 • Valevåg er bedre egnet for større motorbåter og seilbåter.

 • Tittelsnes har en 46 meter lang kai og Eidsvågen en romslig havn med dybder på 10–25 meter.

 • Førde har mulighet for gjestende båter på innsiden av moloen i vest eller ved betongkaien og kan tilby de fleste fasiliteter.

 • Lammavågen nord for Buavågen har en liten brygge som også seilbåter kan gjøre baugfortøyning til, vågen egner seg også til å ligge på svai.

 • Buavågen gjestehavn tilhører Sveio båtforenings småbåthavn.

 • Hidlesvågen og Krokane på grensen mellom Rogaland og Hordaland er for godværsdager og egner seg best for mindre båter.

 • Bleivika nord for Haugesund egner seg best når du er sikker på godt vær.

 • Førlandsvågen sør for Bleivika har en 12 meter lang offentlig brygge innerst ved Slumpen, dybden er 3 meter, men det frarådes å gå inn under kraftig pålandsvær.