FORBRUKER: Det var oppgang i de fleste konsumgrupper bortsett fra kjøp og drift av biler, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Konsumet av mat- og drikkevarer økte 1,8 prosent fra januar til februar, mens elektrisitets- og brenselsforbruket økte 2,5 prosent i samme periode. Forbruket av andre varer, deriblant klær og IT-utstyr, økte 1,8 prosent. Kjøp og drift av biler falt 1,9 prosent fra januar til februar og dempet oppgangen i varekonsumet.

I februar besto varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 12 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 36 prosent andre varer.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,3 prosent lavere i februar 2017 enn i samme måned året før. Ifølge DNB Markeds var veksten litt sterkere enn ventet, men ingen vesentlige endringer i den underliggende tendensen som er en relativt svak vekst.

DNB sier de venter at forbruket vil ta seg noe opp i år med en vekst på 1,9 prosent, og at Norges Bank har samme anslag. Dagens tall har trolig lite innvirkning på Norges Banks rentevurderinger.