Sommeren er høysesong for grilling i Norge, og ifølge Finans Norge ble det i fjor sommer utbetalt over 100 millioner kroner i erstatning etter branner og branntilløp der kilden var grill, fyrstikker og røyking.

– Grillen gir oss mange gode matopplevelser og hyggelige familiestunder, men vi opplever hvert år at ubetenksom bruk av grillen er med på å skape farlige situasjoner og branner som i verste fall tar med seg hus eller hytte, sier Annika Persson som er skadesjef i Codan Forsikring.
 

Husforsikringen dekker vanligvis brann i egen bolig. Men dersom det viser seg at det er uansvarlig grilling som er årsaken til brannen, kan det fort bli kostbart.

– Vi oppfordrer alle til å bruke sunt grillvett i sommer. Dersom man er uheldig, er det én sak. Men dersom årsaken til brannen er at du har vist grov uaktsomhet, kan dette påvirke skadeoppgjøret, sier Persson. (ANB)

10 råd for tryggere grilling

  • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale.
  • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
  • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
  • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.
  • Steng blussene på gassgrillen før du åpner for tilførselen på gassflasken.
  • Tenn alltid gassgrillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
  • Sjekk gassgrillens slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
  • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
  • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær kullgrillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
  • Påse at kullgrillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk. (Kilde: Norsk brannvernforening)