Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår bueformet flytebro

Artikkelen er over 1 år gammel

En over fem kilometer lang flytebro skal krysse Bjørnafjorden. Produksjonen kan gjøres i Norge og være kostnadsbesparende.

SAMFERDSEL: Siden november 2018 har to prosjektgrupper jobbet med hvordan Bjørnafjorden kan krysses med flytebro.

– Begge gruppene har anbefalt en buet flytebro, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Øyvind Kongsvik Nedrebø, som har ledet arbeidet, i en pressemelding.

Flytebroen blir over fem kilometer lang, og skal krysse den 550 meter dype Bjørnafjorden mellom Tysnes i sør og Os i nord.

Kryssingen av Bjørnafjorden er en del av E 39 Stord-Os, som sammen med Rogfast vil gi ferjefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.

Den planlagte oppgraderingen av E 39 mellom disse to byene vil føre til at reisetida blir redusert fra fire og en halv time til to timer.

Internasjonal oppmerksomhet

Siden 2014 har Statens vegvesen utredet flytebro over Bjørnafjorden.

– Hovedalternativene var en buet bro som kun var festet i enden på hver side av fjorden, og en rett bro som i tillegg hadde forankringslinjer festet til havbunnen.

Konklusjonen var at flere alternativer måtte vurderes. Fire varianter er utredet av de to prosjektgruppene, AMC og OON. De viktigste kriteriene for arbeidet har vært konstruksjonstrygghet, funksjonalitet, kostnad og estetikk.

– Prosjektet med flytebro over Bjørnafjorden er grensesprengende, og har vekket stor oppsikt i utlandet. Dette har ført til at prosjekter som en tidligere ikke trodde kunne gjennomføres, nå blir utredet, sier prosjektleder Svein Erik Jakobsen hos AMC.

Arbeidet kan bli gjort i Norge

– Dette er et prosjekt som krever tverrfaglig og innovativ jobbing. Broprosjektet blir lagt merke til i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, sier Kolbjørn Høyland, prosjektleder i OON.

Arbeidet som nå er gjort viser at ny teknologi kan ha stort potensial for kostnadsinnsparinger. I tillegg kan produksjonen bli gjort i Norge.

– Det vanlige er at mye av stålarbeidet i en så stor konstruksjon blir gjort i utlandet, står det i pressemeldingen.

Tre fagmiljø – samme konklusjon

– Etter å ha fullført oppdragene anbefaler begge rådgivergruppene den samme varianten av flytebro. Dette er en buet bro som holdes fast på hver side av fjorden, som er utrustet med forankringspunkt til havbunnen. Forankringsliner gir betydelige fordeler. De to gruppene har forslått litt ulike løsninger for forankringssystemene og plassering av disse. Dette vil bli vurdert nærmere i neste fase, sier Nedrebø.

Det Norske Veritas sier seg enig i anbefalingene fra AMC og OON.

– Med en slik entydig anbefaling fra sterke fagmiljø, har Statens vegvesen grunnlag for å kunne legge fram et mer presist kostnadsestimat for bro over Bjørnafjorden enn tidligere. Vegvesenet vil komme tilbake til det i slutten av oktober, sier Nedrebø.

Kommentarer til denne saken