Foreslår økt statsstøtte til Haugesund Teater og Haugalandsmuseet

Regjeringen foreslår en økning i tilskuddet til museum, musikk- og teaterinstitusjonene. Det kan dryppe på lokale institusjoner også.