Tunge narkotiske stoffer trenger egentlig ikke være så farlige, bare du passer på å innta dem på riktig måte. Dette er inntrykket som etterlates i en kampanje Foreningen Tryggere Ruspolitikk er i gang med. Gjennom kampanjen får vi eksempelvis vite at «Ida døde ikke da hun prøvde MDMA. Hun tok bare en halv dose og så an virkningen.» Det gikk også bra med Thomas fordi han «doserte riktig» da han prøvde GHB og unngikk å kombinere det med alkohol. De to nevnte stoffene har fått stor spredning på det norske illegale markedet, til alvorlig og velbegrunnet bekymring for så vel som helsemyndigheter som politi og ikke minst for foreldre. Formålet med kampanjen kan være så godt det vil – å redusere antallet overdosedødsfall, men det nytter ikke å se bort fra at man samtidig bidrar til å ufarliggjøre stoffer med en udiskutabel helserisiko.

Kampanjen vekker sterke reaksjoner blant politikerne. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) advarer mot et slikt bilde av rusmiddelbruk, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kaller kampanjen «dødsfarlig» og vil ha plakatene ned så fort som mulig. I stedet for å bidra til forebygging, er det fare for at kampanjen senker terskelen for bruk, sier Aps ruspolitiske talsperson, Tellef Inge Mørland.

Hvorvidt foreningen bruker sitt statlige tilskudd til denne kampanjen eller til andre aktiviteter, er i og for seg ikke uvesentlig, men likevel ikke noe hovedpoeng. Poenget er at det budskapet som nå spres via flere kanaler og plattformer, er med på å normalisere noe som faktisk – og av gode grunner – er forbudt etter norsk lov. Det blir omtrent som å si at mange unge liker å prøve hva bilen er god for; her er tipsene for å overleve når du bryter fartsgrensen skikkelig.

Fra mange kanter av landet melder politi og helsemyndigheter om nettopp en økende tendens til normalisering. Unge av alle samfunnslag og med ellers normal livsførsel deltar på fester hvor det florerer med stoffer med en helt annen styrke enn før og stoffer som kan ha ukjent opprinnelse og innhold. Å senke terskelen ytterligere, er ingen oppskrift på en tryggere ruspolitikk. Og å framstille brukertipsene for lovbrudd som en form for helseopplysning, blir i beste fall misvisende.

Å framstille brukertipsene for lovbrudd som en form for helseopplysning, blir i beste fall misvisende.