Forklarte seg bare – ble tiltalt for å true politiet

Politifolkene kan ha misoppfattet arrestantens forklaring som trusler mot dem selv, mener lagmannsretten, som frifant 22-åringen.