– Forskjell på trening og herjing

Politiet har fått et par meldinger om uvettig kjøring på glatta den siste tiden. Det kan ende med førerkortbeslag.