Gå til sidens hovedinnhold

Forskjellssamfunnet og psykisk helse hos barn og unge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søndag markerte vi «Verdensdagen for psykisk helse». Som far – og ansatt i skolen – er psykisk helse hos barn og unge noe jeg virkelig brenner for. Derfor er en studie fra Folkehelseinstituttet som viser at barn av foreldre med lav inntekt har en mye større risiko for psykiske lidelser en av mange gode grunner til at vi nå må kjempe mot økende forskjeller i samfunnet.

Spesielt hos gutter er funnene bekymringsverdige. I familiene med lavest inntekt blir over 15 prosent av guttene (5-17 år) diagnostisert med psykiske lidelser. Andelen er fire ganger høyere sammenlignet med guttene fra husholdningene med høyest inntekt. Tilsvarende tall for jenter er henholdsvis 11,4 og 2,8 %. Tallene bør få absolutt alle varselbjeller til å ringe!

Undersøkelsen viser tydelig at en del av bakgrunnen for psykiske lidelser skyldes sosiale faktorer som oppvekst og miljø. I et av verdens rikeste land finnes det ingen gode grunner for at det skal være slik!

Gini-koeffisienten (tall for å måle inntektsforskjeller) viser at de rike blir stadig rikere og at forskjellen ned til lavinntektsfamilier er stadig økende. Det har den vært siden lenge før Solberg-regjeringen, så det er nytteløst å kun skylde på en blå regjering. Langt viktigere blir det å legge til rette for å utjevne forskjellene – og det kan vi gjøre gjennom satsing på skole og utdanning. Den viktigste faktoren for lønnsinntektsforskjeller er nemlig utdanningsforskjeller.

Det er fint å snakke om følelser, og det er bra at det blir satt søkelyset på angst og depresjon hos barn og unge, men vel så viktig er det å forebygge. Og det gjør vi best gjennom å bygge ned forskjellene i Norge!

Kommentarer til denne saken