Kommisjonens videorekonstruksjon av fregattulykken peker på flere faktorer

Øygarden  20181112.
KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter fartøyet i forrige uke kolliderte med et tankskip og fikk store skader. Opprydding og annet arbeid pågår ved havaristen.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Øygarden 20181112. KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter fartøyet i forrige uke kolliderte med et tankskip og fikk store skader. Opprydding og annet arbeid pågår ved havaristen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Av

I en åtte minutter lang videorekonstruksjon av Helge Ingstad-ulykken med kommentarer, peker Havarikommisjonen (SHT) på flere årsaksforhold.

DEL

FREGATTHAVARIET: – Organisering, ledelse og samarbeid på brua på fregatten var ikke hensiktsmessig. Blant annet foregikk det opplæring av to personer og vaktsjefen var en ung offiser med begrenset erfaring, sier seniorrådgiver Ingvild Ytrehus i SHT i filmen.

Hun sier videre at en låst situasjonsforståelse førte til at det helhetlige trafikkbildet ikke ble ivaretatt.

– Når man først har etablert en situasjonsforståelse, viser forskningen at man uten å være klar over det lett kan komme til å søke bekreftelse på det man allerede har gjort seg opp en mening om. Etter vår vurdering ville en vaktsjef med lengre fartstid trolig hatt større kapasitet til å fange opp faresignalene og innse tidligere at det kunne være noe galt med egen forståelse av situasjonen, sier organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem i SHT i videoen.

Hans kollega Ytrehus trekker også fram at tankskipet seilte med deler av dekksbelysningen tent. Det gjorde de vanskelig for mannskapet på fregatten å se lanternene og identifisere det som et fartøyet. I tillegg overvåket ikke Sjøtrafikksentralen på Fedje området tilstrekkelig.

Fakta om KNM «Helge Ingstad»-havariet

* Havarikommisjonen trekker fram 20 faktorer i forbindelse med KNM «Helge Ingstad»-havariet.

* Elleve av dem er knyttet til havariet som omhandler fregatten og Sjøforsvaret, tre som omfatter tankskipet og rederiet og seks som omhandler Kystverket, Sjøtrafikksentralen og lostjenesten.

* Sjøforsvaret manglet tilstrekkelige prosedyrer for å sikre broteamets fungering ved opplæringsaktivitet. I tillegg manglet det kompetansekrav til instruktører. Vaktsjefen hadde blitt satt i en rolle som instruktør som han hadde begrenset kompetanse og erfaring til å utøve.

* Klareringsprosessen for vaktsjefer har som følge av mangel på kvalifiserte navigatører blitt gjennomført raskere, noe som gjør at de har lavere erfaringsnivå enn tidligere.

* Brobesetningen kan ha vært påvirket av trøtthet, noe som knyttes til manglende loggføring av arbeids- og hviletid.

* Fedje trafikksentral ga ikke tilstrekkelig informasjon til annen trafikk i området om at «Sola» TS forlot Stureterminalen.

* Mangelfull trafikkovervåking gjorde at trafikklederen ikke hadde tilstrekkelig situasjonsforståelse og oversikt over sitt virkeområde.

* Kommunikasjon mellom brobesetning og los på tankskipet sikret ikke i tilstrekkelig grad at det ble bygget opp en felles situasjonsforståelse. Dette kunne gitt mer tid til å varsle fregatten.


Artikkeltags