KARMØY: – Jeg har gitt ham det hjerterommet jeg har kunnet. Men også for meg finnes det en grense, sier Thomas Osen Dankertsen.

Han er dypt fortvilet over situasjonen som har vedvart i mer en et halvt år på eiendommen hans på Torvastad der en mann har okkupert en eldre arbeidsbrakke, uten innlagt strøm, vann eller sanitære fasiliteter.

– Forholdene er svært kummerlige. De er definitivt så langt ned på rangstigen som man kan komme, sier Dankertsen.

For ham er ikke okkupanten noen fremmed person, men en gammel venn som de siste årene har møtt på vanskeligheter i livet. Da vedkommende ikke klarte å håndtere husleien i en leid bolig i Haugesund, prøvde Dankertsen å bidra med penger. Men etter hvert sto mannen på bar bakke, og planla å flytte inn til en annen kompis for en periode.

– Han spurte om jeg kunne oppbevare noen av eiendelene i arbeidsbrakken mens han ventet på at situasjonen skulle løse seg. Det sa jeg ja til, forklarer han.

Men da Dankertsen kom hjem fra jobb en dag i mars, oppdaget han at vennen hadde flyttet inn i brakken.

– Jeg trodde at han skulle campe et døgn eller to og sa til ham at det ikke var noe problem, men heller ikke noe varig løsning. Han sa det skulle ordne seg, men det gikk først en uke, to uker og nå har det gått mer enn et halvt år.


Finner mat i containere

Dankertsen understreker at han bryr seg om mannen som er norsk statsborger og av utenlandsk opprinnelse. Han forteller at situasjonen har vært svært ubehagelig, ikke minst fordi vedkommende er i en tilstand det han står uten noen mulighet til å livnære seg på normalt vis.

– Jeg vet at han sykler av sted om kveldene og at han går i containere og leter etter mat. Jeg har tatt til tårene flere ganger, sier Dankertsen som etter beste evne forsøker å hjelpe mannen, både ved å levere mat på døra og gi ham tilgang til dusj og strøm så sant det lar seg gjøre.

Utover dette forteller Dankertsen at han seks ganger har tatt kontakt med Nav sine krisetelefoner i Haugesund og Karmøy i forsøk på å skaffe offentlig hjelp til mannen som er i slutten av 50-årene.

– Jeg satte ham i dialog med dem, noe som resulterte i at han ble sint på dem i telefonen og la på røret. Jeg ble kjempeskuffet, sier han.

Dankertsen opplever at mannen ikke helt forstår sitt eget beste, og at han på grunn av språkproblemer og andre utfordringer misforstår intensjonene til Nav-systemet. Han forteller at han nærmest har tryglet Nav om å stille med tolk i samtalene, slik at de unngår å snakke forbi hverandre.

– Jeg har sagt lenge at en tolk vil være nøkkelen her. På Nav sine sider står det klart og tydelig at dersom en kandidat har behov for å bli forstått og gjøre seg forstått, så har man rett på tolk. Jeg har prøvd å presentere dette, men Nav sier at det ikke er så nøye. Derfor skjer det misforståelser, sier han.

Okkupanten: – Ikke et liv

Mannen som okkuperer arbeidsbrakken snakker villig med Haugesunds Avis når vi oppsøker ham.

– Jeg har ingen penger, ikke et liv, ikke noe håp. Jeg kan ikke se noe lys i enden av tunnelen, sier han, og gjentar at han ønsker seg en jobb i lokalsamfunnet.

– Jeg kom hit for å jobbe. Men det største feiltrinnet jeg har gjort er å komme til Norge, sier han.

Dankertsen opplever mannen som arbeidsvillig, og har latt ham få mulighet til arbeide og delta litt i aktiviteten med veteranlastebiler og diverse kjøretøy han har på eiendommen sin.

Han forteller at han gjentatte ganger har foreslått en type arbeidstrening gjennom Nav-systemet for mannen, men at han så langt ikke har lyktes.

– Dette handler også om verdighet. Dette er ikke menneskeverd i det hele tatt, sier han.

Trygler om hjelp

Dankertsen føler selv at han faller mellom alle stoler. Han kan ikke lenger se at vennen skal leve under slike forhold, uten penger til mat og livsopphold. Av hensyn til seg selv, barna og vennen kan han ikke lenger se på situasjonen som utspiller seg i utkanten av eiendommen.

– Dette burde ikke fortsette så mye som en dag til. Jeg føler ikke at jeg stiller noe urimelig ultimatum overfor myndighetene, sier han.

Haugesunds Avis har vært i kontakt med Nav-leder i Haugesund, Åge Hansen om saken. Hansen bekrefter at de har mottatt henvendelser fra den fortvilte huseieren, og at de har gitt generelle råd og veiledning for å bistå i situasjonen.

– Det er opplyst om at personen må henvende seg til Nav-kontoret i kommunen han oppholder seg, for råd og veiledning og eventuell vurdering av sine rettigheter, opplyser Hansen.

Selv om okkupanten er registrert med adresse i Haugesund, mener han det er nabokommunen sitt ansvar å se på saken.

– Det er den kommunen man oppholder seg i som er ansvarlig for å gi tjenester til personen, sier han.

Kan ikke bruke tvang

Fungerende Nav-leder i Karmøy-Bokn, Arne Fagerland, bekrefter at også de er gjort kjent med hva som utspiller seg på eiendommen på Torvastad. Men så lenge okkupanten selv ikke ønsker dialog eller hjelp med dem, står de uten mulighet til å gripe inn.

– Vi er avhengig av at folk tar kontakt og ønsker å møte oss for å bli kartlagt. Dersom folk ikke ønsker å ha kontakt med oss har vi ikke mulighet til å få kartlagt behovet.

Fagerland understreker at de gjerne vil hjelpe mannen i 50-årene.

– Dersom vedkommende tar kontakt med oss skal vi kartlegge og finne en midlertidig bolig som vi kan innlosjere ham til vi finner ut av situasjonen og kan bistå videre. Men vi er helt avhengig av at personen det gjelder vil snakke med oss.

Fagerland sier at Nav ikke har mulighet å bruke tvang overfor okkupanten, og at det bare er politiet som har anledning til å fjerne ham med makt.

– Det er nok ikke så mange andre muligheter. Vi har ikke noe myndighet til å ta folk ut av en brakke eller annet midlertidig bosted. Der har politiet en helt annen myndighet.

Gjør nytt forsøk

For Thomas Osen Dankertsen sitter det langt inne å melde vennen til politiet. Samtidig ser han at situasjonen fremover kommer til å bli stadig mer krevende.

– Vi går en høst og vinter i møte, og dette er ingen løsning.

– Vil du vurdere å gå til politiet med en anmeldelse av mannen?

– Jeg vil gjøre det jeg kan for å få ham til å gjenoppta dialogen med Nav. Vi får håpe at han etter hvert vil forstå sitt eget beste, sier han oppgitt.