Turen fra Seljestad til Simlebu er en middels krevende tur i et vilt og mektig høyfjellsterreng.

Vi følger T-merket løype på vestsida av E 134. Løypa følger i all hovedsak den gamle anleggsvegen til Steinavatnet ca. 1050 moh., og fortsetter langs vatnet på nordsida. Her er det gode varder å følge. Etter å ha passert vatnet, følger vi vardene mot nordvest og krysser fjellryggen.

Når vi går over denne fjellryggen, skifter vi terreng. I det ene øyeblikket ser vi ut over Steinavatnet og Seljestad-området, og i neste øyeblikk er vi over i Etnefjellene med mektig og bratt terreng nedover mot Vintertun og Rullestad.

Vi runder nedover i mer sørlig retning og følger sør-østsida av Sandbotnane (Sandbotnevatna). Hele tida har vi fjellmassivet mot Bordalsnuten på venstre hånd. Litt etter at siste vatnet er passert, ser vi en stor siktvarde som viser oss til riktig hylle under Bordalsnuten. Hvis vi går fram på kanten av fjellhylla før vi starter nedstigningen, kan vi se hyttene på Simlebu. Men det er fortsatt et langt stykke å gå!

Vi runder under nuten og tar oss ned skaret til storslåtte Såtekvelven. Stien går i sørvestlig retning gjennom Såtekvelven fram til stidelet mot Slettedalen. Vi følger stien til høyre bratt nedover til Bordalen og Bordalselva, som krysses på bru litt lenger nede.

Den merkede løypa fortsetter på vestsida av Bordalselva og passerer Nystølen, som hører til Rullestad. Herfra er det en bratt bakke opp til Haugesund Turistforenings hytte Simlebu (ca. 725 moh.). Fra Nystølen kan vi skimte sikringshytta på Simlebu oppe på kanten.

Turen er middels krevende og bør gås i bra vær. Kart og kompass og ellers godt utstyr, samt proviant, er en selvfølge på en slik tur.

Overnatting på hyttene bestilles på forhånd, søk opp hytta på ut.no. Turen kan være første etappe på Gullruta i Etnefjellene, ukesturen fra Seljestad til Olalia med overnatting på 6 av hyttene i Etne- og Saudafjellene. Alternativt gå ned til Skromme eller Rullestadvatnet fra Simlebu, eller videre til Sandvasshytta.

Turfakta

LENGDE: 17,5 km

ADKOMST: E 134 til Seljestad

PARKERING: Hesjabakk på Seljestad

KART: Indre Etnefjell 1:50 000