TURTIPS: For å komme til Maldal følger en riksveg 520 gjennom Sauda sentrum. Etter å ha passert fabrikken tar en av mot høyre, der hvor det er merket til Maldal og Vanvik. Etter ca. 10 min. kjøring med jevn stigning er en i enden av Maldals-veien. Her er det en stor parkeringsplass. Herfra har en utsikt over hele Maldals-vatnet som ligger på ca. 360 m.o.h. Den mektige Maldals-elva kaster seg utfor i all sin prakt, like ved parkeringsplassen. Kanskje siste året en får se den slik.

Løypa vi skal følge går forbi 9 gamle uteløer. Ved hver løe er det satt opp et skilt, som forteller litt om dens historie. Den eldste er 200 år og løene var i bruk til på slutten av 60-tallet. De er godt vedlikeholdt og vitner om at en gjennom flere generasjoner har tatt godt vare på denne kulturarven.

Selve turen starter opp skogsveien rett før den lille hytta som ligger ved parkeringsplassen. Vi følger veien oppover til Rensdalløa, og videre til Peraløa, som ligger oppe ved Krokavatn. Vi går på merket sti på sørsiden av Krokavatn. Fra utløpet av Krokavatn og bort til Krokavatløa går turen i noe myrlendt terreng. Stien videre mot Longamyrløa er noe kupert. Turen går nå i svak stigning forbi Nyaløa og videre oppover til Skåraløa. Noen hundre meter videre langs stien fra Skåraløa kommer vi til et flott utsiktspunkt. Nå kan det passe med en rast og en matbit. Imens kan en nyte utsikten nedover mot Maldal og Krokavatn i ene retningen og innover mot Maldalstølane og Reinsnuten i motsatt retning. Turen går nå videre oppover til heia under Lauvåsnuten, som er turens høyeste punkt (750 m.o.h.). Terrenget går så nedover og vi kommer først til Øvsta Lauvåsløa og videre nedover til Nedsta Lauvåsløa, som er den eldste av løene på turen, bygd i 1808. Videre følger vi innover langs bekken, som vi må krysse før vi når Maldalstølane. Her bør en og ta seg tid til å nyte utsikten før en tar fatt på hjemvegen nedover stien mot parkeringsplassen. Stien går tidvis i noe myrlendt terreng. Løypa veksler mellom skogsvei, sti, vanlig skogsbunn og myrete partier. Godt fottøy er derfor viktig.

Turen har en lengde på ca. 7.5km og tar ca. 3 timer. Turen starter på ca. 400 m.o.h. og det høyeste punktet er på ca. 750 m.o.h.

 

Turfakta

VARIGHET: Turen har en lengde på ca 7.5km og tar ca. 3 timer.

Turen starter på ca 400 m.o.h. og det høyeste punktet er på ca 750 m.o.h.

FRA HAUGESUND: Ca 2 timers kjøring.

PARKERING: Stor parkeringsplass i enden av Maldalsveien.

KART: Sauda 1:50.000 best. Nr.211

eller Indre Etnefjell 1:50.000 best.nr.2669