Denne turen fører oss gjennom gamle og idylliske beite- og stølsområder.

Vi går på traktorvei på høyre side av elva oppover et kulturbeite og videre gjennom skogen til Hellaugvatnet. Her er det ikke merket.

Når vi kommer ut av skogen, ser vi rett opp Mulabrekkå som vi følger. Denne bærer navnet sitt med rette, men er likevel grei å gå.

Etter hvert som vi vinner høyde, blir landskapet åpnere og utsikten over dalen er storslagen. Vi fortsetter oppover stien til vi møter den T-merkede stien til Storavassbu, som følges forbi Svalaholene og på bru over elva fra Litlavatnet.

Før Litlavatnet dreier vi nordover og følger stien mot Blomstølen et stykke og fortsetter turen videre til Feto, en idyllisk stølsvoll der bare murene står igjen.

Stien går til kanten mot Hellaug og ned gjennom skogen til Hellaugstølene. Derfra videre langs vatnet til utløpet og ned gjennom skogen til vegen der vi satte bilen.

Turfakta

VARIGHET: Gangtid: Ca fire timer.

FRA HAUGESUND: Kjør E 134 til Lauareid hvor vi følger skiltet til Frette.

PARKERING: Rett før brua over elva fra Hellaug.

MERKING/SKILTING: Delvis T-merket sti.

KART: Indre Etnefjell